Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 26. 11. 2023

16. 11. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Ne

26.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Po

27.11.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Út

28.11.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

St

29.11.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čt

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

1.12.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za staré rodiče a duše v očistci

So

2.12.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Ne

3.12.

1. neděle adventní B

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání a ochranu pro rodiče

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes 26. 11. od 14.00 do 17.00 je na faře deskohraní pro děti. Více na vývěsce a na stránkách.

Setkání Pastorační rady je v úterý 28. 11. v 19.00 na faře.

V sobotu 2. 12. se můžete zúčastnit ve Strahovském klášteře duchovní obnovy na téma "Jak žít křest v obyčejném životě". Přihlásit se lze do středy 29. 11. přes elektronický formulář – informace najdete na stránkách naší farnosti.

Příští neděli 3. 12. je první adventní neděle. Na začátku liturgie požehnáme adventní věnce, které si můžete do kostela přinést. - Po ranní mši svaté bude na faře “farní kafe“. - V podvečer Střešovický Oříšek pořádá od 16.30 adventní procházku se zakončením koncertem v kostele sv. Norberta.

O všech adventních nedělích na začátku mše svaté v 8.30 zveme děti (ty nejmenší i s rodiči) na průvod s lucerničkami. Rodiče mohou s dětmi před začátkem mše svaté počkat pod kůrem v zadní části kostela a kněz s ministranty v úvodním vstupu přijde pro děti a společně budeme kráčet k oltáři.

Ve středu 6. 12. na sv. Mikuláše bude na zahradě u fary (Sibeliova 49) v 17.00 setkání s rozsvícením vánočního stromu. Vstup je od křižovatky.

Od adventu začnou ministrantská setkání, obvykle třetí neděli v měsíci od 17.00 do 17.45 na faře. První bude v neděli 17. 12. Více na vývěsce a farních stránkách.

Můžete se účastnit biblických setkání, každou druhou středu od 19.00 na strahovské faře (Pohořelec 23). Je možné se připojit také přes aplikaci Zoom - informace na stránkách naší farnosti.


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.