Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 26. 3. 2023

26. 3. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

26.3.

5. neděle postní A 

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého manžela, oboje rodiče a duše v očistci

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

27.3.

 

7:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

28.3.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

29.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

30.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

31.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:00

17:30

farní kostel sv. Norberta: modlitba Křížové cesty

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží ochranu a požehnání

Sobota

1.4.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

2.4.

Květná (pašijová) neděle

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Informace k volbám do pastorační rady najdete zde (a také na na vnitřní vývěsce v kostele sv. Norberta a v kapli Panny Marie Andělské). Prosíme, přečtěte si je.

pátek 31. 3. spůlhodiny přede mší svatou v 17.00 můžete připojit k modlitbě Křížové cesty s úmyslem za mír.

V sobotu 1. 4. od 9.00 budeme uklízet kostel před Velikonocemi. Prosíme zvláště mladší farníky o pomoc. Děkujeme.

V sobotu 1. 4. pořádá Střešovický Oříšek od 15.00 do 18.00 na zahradě oříšku (Farní ul.) akci "Velikonoční generálka" (pohádka, tvořivé dílny, sousedské občerstvení). Více na vývěsce v předsíni.

Příští neděle 2. 4. je Květná. Mše svatá v kostele sv. Norberta začíná (za hezkého počasí) venku před kostelem požehnáním ratolestí a průvodem.

V kostele sv. Norberta na stolku za lavicemi je seznam, kde se, prosíme, zapište na hlídání kostela na Zelený čtvrtek a na Velký pátek.

Velikonoce v kostele sv. Norberta - na Zelený čtvrtek 6. 4. bude mše svatá na památku večeře Páně v 17.30, na Velký pátek 7. 4. obřady na památku umučení Páně v 15.00, v sobotu 8. 4. velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně v 19.45, mše svatá Velikonoční neděle 9. 4. v 8.30 s požehnáním pokrmů, Velikonoční pondělí 10. 4. v 8.30. Viz také Přehled velikonočních bohoslužeb 2023.

Děkujeme všem dárcům za dary na provozní náklady farnosti vklady na účet.

Společenství "Eucharistická hodina" - členové se zavazují alespoň k půlhodinové eucharistické adoraci měsíčně v kterémkoli kostele. Za členy společenství bude pravidelně sloužena mše svatá na Strahově každý první čtvrtek v měsíci v 18.00. Každý člen dostane knížku, která obsahuje modlitby a myšlenky o Eucharistii vhodné pro osobní adoraci. Zájemci se mohou přihlásit elektronicky zde nebo zapsat do seznamu v sakristii. Zahajovací mše svatá bude 6. 6. v 18.00 ve Strahovském klášteře.

V listopadu se bude konat společně s farností Strahov poutní letecký zájezd do Svaté země (6. až 13. 11. 2023). Informace a způsob přihlášení již brzy.


Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Je tak možnost se zastavit na malou chvíli k modlitbě nebo jen ke ztišení.