Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 26. 5. 2024

21. 5. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 26. 5.  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za prvopřijímající děti a za jejich rodiny

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PONDĚLÍ 27. 5.  

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ÚTERÝ 28. 5.   

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


STŘEDA 29. 5.  

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ČTVRTEK 30. 5.  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, mše svatá v 17.00 s eucharistickým procesím 


PÁTEK 31. 5.  Svátek Navštívení Panny Marie

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zdar operace


SOBOTA 1. 6.  Památka sv. Justina, mučedníka

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


NEDĚLE 2. 6. SLAVNOST SV. NORBERTA, BISKUPA, ZAKLADATELE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, PATRONA NAŠÍ FARNOSTI

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost 

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


 

Farní ohlášky:

Dnes 26. 5. máme ve farnosti slavnost prvního svatého přijímání. V kostele sv. Norberta 10 dětí poprvé přistoupí k Eucharistii. Pamatujme na ně a také na jejich rodiny v modlitbě. 

V pondělí 27. 5. zveme do kostela sv. Norberta, kde v 18.30 začíná benefiční Májový koncert pro Nadaci sester Boromejek. Vystoupí ženský pěvecký sbor Nashira a smyčcové Kvarteto vivo.

Ve čtvrtek 30. 5. je slavnost Těla Krve Páně (Boží Tělo). Mše svatá v 17.00 s eucharistickým procesím je v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Strahově s arcibiskupem Janem Graubnerem.

V pátek 31. 5. v 13.30 je poslední náboženství dětí v školním roce. Děti dostanou také vysvědčení.

Příští neděli 2. 6. budeDen farnosti – Slavnost sv. Norberta“. Mše svatá v kostele sv. Norberta bude v 8.30 s doprovodem kytar. Ke mši svaté zveme děti a mládež z farnosti ve věku od 5 do 15 let. Po bohoslužbě si budou moci vybrat jako dárek některou z ilustrovaných knih pro děti a mládež, do které jim autor, pan Oldřich Selucký, napíše osobní věnování. Jako odměnu za svou celoroční snahu si tak budou moci o prázdninách přečíst napínavý příběh některé z velkých osobností našich dějin. - Odpoledne pak od 14.00 se koná farní den na zahradě, srdečně všechny zveme. Budou zajištěny nápoje a potraviny k opékání a grilování. Uvítáme příspěvek na společný stůl ve formě slaného či sladkého občerstvení.


Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary - č. účtu farnosti: 2830390369 / 0800.


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.