Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 27. 11. 2022

27. 11. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

27.11.

1.neděle adventní A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

28.11.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

29.11.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

1.12.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

2.12.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za požehnání pro S.M. Dolorosu a sestry boromejky

Sobota

3.12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

4.12.

2.neděle adventní A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého Ondru a jeho rodinu 

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera o mši svaté - pro tři neděle adventní najdete zde.

Dnes  od 16:30 v parku náměstí Před Bateriemi pořádá Střešovický Oříšek adventní procházku s lampiony, která bude zakončena v kostele sv. Norberta adventním koncertem, při kterém vystoupí dětský pěvecký svor Baterky a ženský pěvecký sbor Nashira.

V sobotu 3. 12. se můžete účastnit adventní duchovní obnovy ve Strahovském klášteře. Informace najdete na stránkách farnosti zde. Je potřebné se přihlásit do 30. 11.

Příští neděli 4. 12. bude při bohoslužbě sbírka na bohoslovce. Po mši svaté bude opět ranní farní kafe.

V úterý 6. 12. v 17:00 zveme děti a rodiče, ale také vás ostatní, na zahradu u fary, kde rozsvítíme vánoční strom a děti najdou u stromu možná něco i od sv. Mikuláše.

V sakristii kostela je před nebo po mši svaté možné si nechat zapsat úmysly mší svatých.

V naší farnosti se věřící společně modlí v růžencové skupině. Pokud by se kdokoliv chtěl připojit, modlí se jednou za měsíc na první pondělí od 20:10 hod. radostný růženec ve svých domovech. Lze se takto spojit v modlitbě na dálku. Je možné se připojit i jen jedním desátkem, podle možností. Úmysl má každý svůj. Bližší informace u paní Heleny Pěničkové.

Brožuru "Průvodce adventem", kterou dostáváte v závěru bohoslužby, berte jako inspiraci pro adventní dny :-).  


Úmysly mší svatých v kaplích Panny Marie Andělské a Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.

Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a v kapli Milosrdného Samaritána se lze individuálně domluvit. Před půlnoční bohoslužbou se nezpovídá.

Přede mší svatou se lze v kostele připojit ke společné modlitbě růžence.

Předsíň kostela bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Pokud tomu tak někdy není, má to důvod.