Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 27. 2. 2022

3. 3. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

27.2.

8. neděle v mezidobí C mše svatá za mír

8:30

farní kostel sv. Norberta: na poděkování za zdárné studium

10:45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

28.2.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské

18:00

farní kostel sv. Norberta: za zemřelého P. Jaroslava Zrzavého

Úterý

1.3.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

2.3.

Popeleční středa den postu a modliteb za mír

7:15

kaple Panny Marie Andělské

17:30

farní kostel sv. Norberta: za Boží požehnání pro tatínka a maminku

Čtvrtek

3.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN) - mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

4.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN) - mše svatá pro domov Vlčí mák, bez veřejnosti

17:30

farní kostel sv. Norberta: za Boží ochranu pro celou rodinu

Sobota

5.3.

  8:00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

6.3.

1. neděle postní C 8:30

farní kostel sv. Norberta: na poděkování za dar života

10:45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

V pondělí 28. 2. v 18:00 bude mše svatá za zemřelého P. Zrzavého, kterou budou celebrovat společně někteří z kněží, kteří jej znali. Předtím, v 16:40, je setkání na bubenečském hřbitově u hrobu.

Ve středu 2. 3. je Popeleční středa - mše svatá s udělováním popelce bude v 17:30. Srdečně Vás zveme k společnému vstupu do postní doby a na cestu přípravy na Velikonoce.

Papež František vyzývá všechny a zvláště věřící, aby byla Popeleční středa dnem modliteb a postu za mírMaria, Královna pokoje, chrání svět před válečným šílenstvím. 

Pomoc Ukrajině lze poskytnout v neděli 27. 2. v kostele při bohoslužbě nebo přímo prostřednictvím katolické Charity ČR. 

Setkání pastorační rady bude ve středu 2. 3. po mši svaté v 18:30 na faře.

V pondělí 14. 3. v 17:00 v katedrále sv. Víta bude sloužena mše svatá u příležitosti 9. výročí zvolení papeže Františka. Apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles Daniel Balvo, srdečně zve k účasti a zároveň prosí o modlitbu za Petrova nástupce. Vzhledem ke svému jmenování apoštolským nunciem pro Austrálii se chce při této příležitosti také rozloučit s představiteli církve a věřícími.

V postní době bude možnost duchovní obnovy pro farníky, na slavnost sv. Josefa v sobotu 19. 3. ve Strahovském klášteře. Program je i se mší svatou. Obnovu povede kapucín P. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap. Program najdete na vývěsce v kostele. Pokud byste měli zájem se častnit, zapište se do neděle 13. 3. na seznam, který je v sakristii kostela sv. Norberta.

V pátky postní doby je možnost, aby se věřící přede mší svatou společně modlili Křížovou cestu, domluvte se, prosím, navzájem.

Možnost přistoupit ke svátosti smíření je i v postní době obvykle půlhodiny přede mší svatou v kostele.

Setkání ekonomické rady bude v pátek 4. 3. po mši svaté v 18:15 na faře.