Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 28. 1. 2024

21. 1. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 28. 1. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelé přátele

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PONDĚLÍ 29. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ÚTERÝ 30. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 31. 1. PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ČTVRTEK 1. 2. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PÁTEK 2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za rodiče a jejich děti

SOBOTA 3. 2. PAMÁTKA SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

NEDĚLE 4. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za Klárku a Kryštofa

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

 

Farní ohlášky:

V neděli 28. 1. je od 14.00 na faře deskohraní pro děti.

V pondělí 29. 1. bude v kostele sv. Norberta úklid po vánoční době (betlém od 16.00, stromky atd. od 17.00). Díky za pomoc.

Ve čtvrtek 1. 2. je od 15.00 na faře setkání seniorů.

V pátek 2. 2. jsou Hromnice. Mše svatá s požehnáním svící je v 7.15 u Panny Marie Andělské a v 17.30 u sv. Norberta.

V pátek 2. 2. není výuka náboženství pro děti.

Svatoblažejské požehnání bude v kostele sv. Norberta v pátek 2. 2. v závěru mše svaté v 17.30 a v sobotu 3. 2. v kapli Panny Marie Andělské v závěru mše svaté v 8.00.

Příští neděli 4. 2. po mši svaté je na faře farní kafe.

Ve čtvrtek 8. 2. se v 18.00 uskuteční setkání zástupců farností s arcibiskupem Janem. Za nás se účastní administrátor farnosti spolu s několika členy pastorační rady.

Zveme Vás na kytarové mše s rytmickými písničkami. Rádi bychom jednou za čas oslavili neděli s doprovodem, na kterém se nás může podílet více. Děti si také mohou přijít zazpívat dopředu k nám. Zpěvník postupně dotváříme, můžete nám dát vědět, jakou písničku byste si rádi zazpívali, pokusíme se ji zařadit. Věříme, že si tak každý může přijít na své. Těšíme se na vás! Nejbližší v neděli 3. 3. v 8.30 v kostele sv. Norberta.

Tříkrálová sbírka ve Střešovicích - celkem 91.846 Kč. Organizátorům i těm, kdo ji podpořili, děkujeme.

V sakristii kostela si můžete před nebo po bohoslužbách nechat zapsat úmysly mší svatých.

Díky za podporu farnosti poskytovanými dary vkladem na farní účet č. 2830390369 / 0800.

Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem. Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).