Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 28. 4. 2024

14. 4. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 28. 4.  5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PONDĚLÍ 29. 4.  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, učitelky církve, patronky Evropy

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ÚTERÝ 30. 4.   

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


STŘEDA 1. 5. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ČTVRTEK 2. 5.  Památka Přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov (1627)

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PÁTEK 3. 5.  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá na poděkování Všemohoucímu Bohu a Panně Marii


SOBOTA 4. 5.  

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


NEDĚLE 5. 5.  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za maminku a tatínka

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


 

Farní ohlášky:

Ve středu 1. 5. je možnost se připojit k pouti do Hájku u Unhoště, informace u pana Víta Ossendorfa a na vývěsce v předsíni kostela.

Ve čtvrtek 2. 5. je od 15.00 do 17.00 na faře setkání seniorů.

V pátek 3. 5. není náboženství pro děti (školní prázdniny).

Příští neděli 5. 5. je den modliteb za pronásledované křesťany. Při bohoslužbách bude diecézní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. - Po mši svaté slavené v 8.30 bude na faře farní kafe.

Další akce: Ne 19. 5. – Ministrantská schůzka; Ne 26. 5. - První svaté přijímání dětí; Ne 2. 6. - Den farnosti (v 8.30 mše svatá ke cti sv. Norberta s doprovodem rytmických písní, od 14.00 farní odpoledne na zahradě); Pá 7. 6. – Noc kostelů.

Odeslané sbírky: Haléř sv. Petra 7413 Kč; na Svatou zemi 5390 Kč; do Fondu sv. Vojtěcha 3798 Kč.


Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary - č. účtu farnosti: 2830390369 / 0800.


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.