Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 28. 5. 2023

25. 5. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

28.5.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za dar života a za rodinu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

29.5.

Památka Panny Marie, Matky církve

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

30.5.

Památka sv. Zdislavy 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

14:00

farní kostel sv. Norberta: pohřební mše svatá za zemřelou Petru Skoupilovou

Středa

31.5.

Svátek Navštívení Panny Marie

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

1.6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

2.6.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodiče

Sobota

3.6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

4.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

(Sv. Norberta, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu)

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes 28. 5. při bohoslužbách v 8.30 a v 10.45 je volba volených členů do Pastorační rady farnosti.

Zítra, v pondělí 29. 5., se v 18.30 v kostele sv. Norberta uskuteční Májový koncert pro Nadaci sester boromejek. Vstupné je dobrovolné na podporu léčby psychotraumat především u dětí a seniorů. Vystoupí pěvecké sbory Nashira a Silentium.

V úterý 30. 5. je v 14.00 v kostele pohřební mše svatá za zemřelou Petru Skoupilovou.

V pátek 2. 6. je poslední náboženství pro děti. - V pátek v podvečer se koná v kostele Noc kostelů.

Příští neděli 4. 6. si připomeneme sv. Norberta, patrona farnosti - od 14.00 se na zahradě u fary koná Farní den, příležitost k neformálnímu setkání. Jste srdečně zváni.

Příští týden v úterý 6. 6. bude v 18.00 mše svatá ve Strahovském klášteře, kde arcibiskup Jan uvede iniciativu “Eucharistická hodina“. (Večerní mše svatá u nás v kostele nebude).

Ve čtvrtek 8. 6. je od 14.00 na faře setkání pro seniory. - V 17.00 bude mše svatá v katedrále ze slavnosti Těla a Krve Páně s eucharistickým procesím.


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den dle možností obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.