Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 29. 1. 2023

28. 1. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

29.1.

4. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání pro rodiče a za zemřelé staré rodiče

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

30.1.

 

7:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

31.1.

Památka sv. Jana Boska, kněze 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

1.2.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

2.2.

Slavnost Uvedení Páně do chrámu

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání pro tatínka a maminku

Pátek

3.2.

Památka sv. Blažeje, biskupa, mučedníka

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého Josefa Sobotu a duše v očistci

Sobota

4.2.

Památka sv. Bedřicha, opata premonstrátského řádu

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

5.2.

5. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

V pondělí 30. 1. bychom se na faře setkali - od 18.30 ekonomická rada a od 19.00 pastorační rada. Díky za účast.

Ve čtvrtek 2. 2. je slavnost Uvedení Páně do chrámu. Od 15.00 do 17.00 je na faře prostor pro setkání seniorů a večer v 17.30 bude mše svatá v kostele s požehnáním svící-hromniček.

V pátek 3. 2. je památka mučedníka sv. Blažeje, při mši svaté v 17.30 bude uděleno svatoblažejské požehnání.

V pátek 3. 2. a v pátek 10. 2. nebude výuka náboženství (jsou pololetní a jarní prázdniny). Nejbližší výuka bude opět v pátek 17. 2. Dětem přeji hezké prázdniny i pěkné vysvědčení.

Příští neděli 5. 2. po mši svaté bude na faře ranní farní kafe a příležitost k setkání farníků.

Společná příprava snoubenců před vstupem do manželství začne 18. 4. v Pastoračním středisku v Dejvicích. Je potřebné se přihlásit, informace jsou na stránkách farnosti.

V rámci Evropského synodálního setkání v Praze (5. až 12. 2. 2023) bude slavena v neděli 5. 2. v 19.00 ve Strahovském opatství mše svatá s modlitbou nešpor na zahájení setkání. Ve středu 8. 2. v 18.00 v katedrále pak mše svatá, kterou bude celebrovat generální sekretář synody, kardinál Mario Grech a předsedové biskupských konferencí zemí Evropy. Jste srdečně zváni.


Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy.

Přede mší svatou se můžete v kostele sv. Norberta připojit ke společné modlitbě růžence. Srdečně zveme.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Je tak možnost se zastavit na malou chvíli k modlitbě nebo jen ke ztišení.

Úmysly mší svatých v kaplích Panny Marie Andělské a Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.