Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 29. 5. 2022

28. 5. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

29.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

7. neděle velikonoční C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání a ochranu pro rodinu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

30.5.

Památka sv. Zdislavy

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

31.5.

Svátek Navštívení Panny Marie 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

1.6.

Památka sv. Justina, mučedníka

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

2.6.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

3.6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro domov Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za sestru a její rodinu

Sobota

4.6.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

5.6.

Slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice)

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

6.6.

Slavnost sv. Norberta, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu 17:30 farní kostel sv. Norberta: mše svatá za všechny živé a zemřelé farníky

Farní ohlášky:

V úterý 31. 5. proběhne v předsíni kostela a prostorách zahrady před kostelem natáčení části seriálu “Schody k moci“. Vstup do kostela a zahrady bude v tento den omezen. Děkujeme za pochopení.

Díky za společnou modlitbu věřících Májovou v kostele přede mší svatou během celého května.

V sobotu 4. 6. se koná kulturní akce “Premonstrátský den“ v našem jihočeském klášteře v Milevsku. Doporučujeme jako tip na sobotní výlet. Bližší informace na stránkách farnosti a v předsíni kostela.

Příští neděli 5. 6. je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Od 14:30 bude na farní zahradě příležitost k setkání v rámci farního odpoledne před slavností svatého Norberta.

Za týden, v pondělí 6. 6., je Slavnost sv. Norberta, biskupa, zakladatele premonstrátského řádu a v naší farnosti slavnost patrona farního kostela. Mše svatá je v 17:30. Dopoledne se můžete účastnit v 10:00 mše svaté ve Strahovském klášteře u ostatků svatého Norberta.

V pátek 10. 6. bude večer otevřený kostel k modlitbě nebo prohlídce v rámci Noci kostelů.

Možnost účasti na slavnosti Těla a Krve Páně je jako v loni v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ve čtvrtek 16. 6. v 17:00. Po mši svaté nasleduje eucharistický průvod. Tomuto společnému slavení v katedrále se má dát přednost před slavením v jednotlivých pražských farnostech.

Opékání buřtů pro děti navštěvující výuku náboženství na faře, jejich sourozence a rodiče bude na zahradě u fary. Datum bude ještě oznámeno. Díky za pomoc s domluvou paní Markétě Borovské.

Na koncertu České máje“ na podporu Nadace sester Boromejek byl předán výtěžek z dobrovolného vstupného, kdy se vybralo 12.970 Kč. Děkujeme!