Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 3. 9. 2023

4. 9. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

3.9.

22. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za žáky, rodiče a učitele

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

4.9.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

5.9.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

6.9.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

7.9.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

8.9.

Svátek Narození Panny Marie

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání pro Marie 

Sobota

9.9.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

10.9.

23. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodinu Zumrovou a Novotných  

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Od neděle 3. 9. je opět příležitost k setkání po ranní mši svaté u farního kafe na faře. Info najdete na vývěsce a na stránkách.

Od čtvrtka 7. 9. budou opět setkání pro seniory od 15.00 do 17.00 na faře. Setkání vedou sestry františkánky z kláštera na Petynce.

Výuka náboženství pro děti ze střešovické farnosti u kostela sv. Norberta navštěvující ZŠ začne v říjnu. Přihlášku s informacemi naleznete ve farním kostele nebo je možné si ji stáhnout z odkazu zde: Přihláška k náboženství 2023 / 24.

Ve čtvrtek 14. 9. na svátek Povýšení svatého kříže bude mše svatá v kostele sv. Norberta v 17.30. - Po ní, od 18.30, bude na zahradě kláštera sester františkánek (Radimova 33/2) divadelní představení "František - blázen" o životě sv. Františka z Assisi. Více na vývěsce v přesíni. 

V neděli 17. 9. při mši svaté v 8.30 v kostele sv. Norberta bude uvedení Pastorační rady.

Díky Bohu známým dárcům za podporu farnosti poskytovanou vkladem na farní účet číslo: 2830390369/0800 (na provozní náklady kostela a fary).

Žákům, studentům a učitelům i rodičům přejeme pevný start do nového školního roku! :-)


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou nebo dle domluvy s knězem; v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.