Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 30. 6. 2024

30. 6. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 30. 6.  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za Josefa Kadlčíka

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PONDĚLÍ 1. 7.   

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ÚTERÝ 2. 7.   

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


STŘEDA 3. 7.  Svátek sv. Tomáše, apoštola

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ČTVRTEK 4. 7.  Památka sv. Prokopa, opata

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


PÁTEK 5. 7.  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


SOBOTA 6. 7.  Památka sv. Marie Goretti, panny, mučednice

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


NEDĚLE 7. 7.  14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelé rodiče a manžela 

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


 

Farní ohlášky:

Farní aktivity na faře začnou opět po letních prázdninách - informace budou postupně na stránkách a na vývěskách.

V době letních prázdnin nejsou v pátek ve farnosti večerní mše svaté (ranní jsou jako obvykle).

Ve dnech 23. 7. až 3. 8. se ve Strahovském klášteře bude konat Generální kapitula premonstrátského řádu. Jde o pracovní setkání, které je prostorem pro dialog a rozhodování o důležitých skutečnostech pro řád v přítomnosti a do budoucna. Koná se obvykle každých šest let. Místo určuje generální opat a definitorium řádu. Poslední generální kapituly se konaly v Rolducu (Nizozemsko, 2018), v De Pere (USA, 2012), ve Freisingu (Německo, 2006), v Římě (Itálie, 2000). Pro rok 2024 bylo vybráno Strahovské opatství, místo, kde jsou uchovávány relikvie svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu. Setkání se bude účastnit kolem 120 představených klášterů a delegátů z celého světa. Děkujeme Vám za podporu v modlitbě.

Pokud by chtěli kluci od 12 let poznat jak se žije v klášteře, tak je možnost se přihlásit k setkání, které bude ve Strahovském klášteře v srpnu, od 12. do 16. 8. Bližší informace na stránkách farnosti a na vývěsce.

Cyrilometodějská pouť na Velehradě – hlavní mše svatá 5. 7. v 10.30. Více na vývěsce v předsíni kostela.

Svatoprokopská pouť na Sázavě – hlavní mše svatá 7. 7. v 10.30. Více na vývěsce v předsíni kostela.

Předsíň farního kostela je v době letních prázdnin otevírána dle možností. 

 


Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary - č. účtu farnosti: 2830390369 / 0800.


 

Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.