Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 30. 7. 2023

30. 7. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

30.7.

17. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

31.7.

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

farní kostel sv. Norberta: poslední rozloučení PhDr. Hana Krykorková, CSc.

Úterý

1.8.

Památka sv. Alfonse Maria z Liguori, biskupa, učitele církve 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

2.8.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

3.8.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

4.8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

Sobota

5.8.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

6.8.

Svátek Proměnění Páně

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá ke cti všemohoucího Boha, milujícího Otce všech lidí

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

V pondělí 31. 7. v 11.00 v kostele bude poslední rozloučení se zemřelou paní Hanou Krykorkovou.

Od 1. do 6. 8. budou probíhat Světové dny mládeže v Portugalsku, více najdete v odkazu WYD 2023.

Příští neděli 6. 8. je svátek Proměnění Páně. U sester františkánek při mši svaté v 10.45 v kapli Panny Marie Andělské bude obnova řeholních slibů.

V úterý 15. 8. je slavnost Panny Marie Nanebevzaté. Srdečně zveme k poutní slavnosti patrocinia našeho klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, mši svatou v bazilice v 18.00 bude celebrovat želivský opat Tadeáš Róbert Spišák. Mše svatá v naší farnosti bude ráno v 7.15 v kapli Panny Marie Andělské.

V úterý 15. 8. bude také v 10.00 mše svatá v kostele Matky Boží před Týnem s mariánskou pobožností na Staroměstském náměstí.


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou nebo dle domluvy s knězem; v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (v létě dle možností) obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.