Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 31. 10. 2021

30. 10. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

31.10.

31. neděle v mezidobí B

8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelou Annu Součkovou a Annu Benešovou

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

1.11.

Slavnost Všech svatých

7.15

kaple Panny Marie Andělské

17.30

farní kostel sv. Norberta: za maminku, děťátko a celou rodinu

Úterý

2.11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 7.15

kaple Panny Marie Andělské

17.30

farní kostel sv. Norberta: za všechny zemřelé

Středa

3.11.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

4.11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa, učitele církve 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Pátek

5.11.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN)

17.30

farní kostel sv. Norberta: za všechny zemřelé z obou rodin

Sobota

6.11.

  8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

7.11.

32. neděle v mezidobí B 8.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost 

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta obvykle půlhodiny před každou mší svatou; v kapli Panny Marie Andělské dle domluvy s knězem.

Na slavnost Všech svatých, v pondělí 1. 11., a na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé, v úterý 2. 11., budou mše svaté v kostele sv. Norberta v 17:30 hod.

Informace k možnosti získat plnomocné odpustky pro zemřelé (1. a 2. 11., v oktávu slavnosti Všech svatých a během celého měsíce listopadu) najdete podrobněji na stránkách cirkev.cz.

Setkání pastorační rady bude v úterý 2. 11. po mši svaté, tzn. v 18:30 na faře

Povídání o víře pro děti (náboženství) bude opět v pátek 5. 11. na faře.

Příští neděli 7. 11. je po mši svaté farní kafe.

Sbírka na misie z minulé neděle 3.441 Kč byla odeslána.

Příští neděli 7. 11. je celodiecézní sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

V sakristii kostela sv. Norberta si můžete nechat zapsat úmysly mší svatých (před nebo po bohoslužbách).