Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 31. 3. 2024

1. 4. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 31. 3.  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá (s žehnáním pokrmů) za Boží požehnání pro tatínka a maminku

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PONDĚLÍ 1. 4.  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zdraví a Boží ochranu pro rodinu


ÚTERÝ 2. 4.  ÚTERÝ VE VELIKONOČNÍM OKTÁVU 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


STŘEDA 3. 4.  STŘEDA VE VELIKONOČNÍM OKTÁVU

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ČTVRTEK 4. 4.  ČTVRTEK VE VELIKONOČNÍM OKTÁVU

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PÁTEK 5. 4.  PÁTEK VE VELIKONOČNÍM OKTÁVU

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


SOBOTA 6. 4.  SOBOTA VE VELIKONOČNÍM OKTÁVU

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


NEDĚLE 7. 4.  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelé Karola a Márii Csiffáryovy

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


Farní ohlášky:

V pátek 5. 4. je ve farnosti ranní mše svatá (večerní mše svatá není).

Příští neděli 7. 4. je neděle Božího milosrdenství. Po mši svaté slavené v 8.30 je na faře farní kafe. Srdečně Vás zveme :-)

Radostné a pokojné Velikonoce všem!


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).

Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary, číslo účtu farnosti: 2830390369 / 0800.