Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 4. 2. 2024

4. 2. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 4. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za Klárku a Kryštofa

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PONDĚLÍ 5. 2. PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ÚTERÝ 6. 2. PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 7. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ČTVRTEK 8. 2. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PÁTEK 9. 2. PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro Rudolfa Valáška

SOBOTA 10. 2. SVÁTEK BL. HUGA DE FOSSES, PRVNÍHO OPATA V PRÉMONTRÉ

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

NEDĚLE 11. 2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelého Martina Šálka

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

 

Farní ohlášky:

 Dnešní neděli 4. 2. je po mši svaté v 8.30 na faře farní kafe.

Ve čtvrtek 8. 2. se uskuteční setkání zástupců farností s arcibiskupem Janem. Za nás se účastní administrátor farnosti spolu s několika členy pastorační rady. Budete informováni.

Informační setkání rodičů prvopřijímajících dětí bude po jarních prázdninách, v pondělí 19. 2. v 19.00 na faře.

Zveme Vás na kytarové mše s rytmickými písničkami. Rádi bychom jednou za čas oslavili neděli s doprovodem, na kterém se nás může podílet více. Děti si také mohou přijít zazpívat dopředu k nám. Zpěvník postupně dotváříme, můžete nám dát vědět, jakou písničku byste si rádi zazpívali, pokusíme se ji zařadit. Věříme, že si tak každý může přijít na své. Těšíme se na vás! Nejbližší v neděli 3. 3. v 8.30 v kostele sv. Norberta.

Tříkrálová sbírka ve Střešovicích - celkem 91.846 Kč. Organizátorům i těm, kdo ji podpořili, děkujeme.

V sakristii kostela si můžete před nebo po bohoslužbách nechat zapsat úmysly mší svatých.

Díky za podporu farnosti poskytovanými dary vkladem na farní účet č. 2830390369 / 0800.

Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz:  uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem. Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).