Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 4. 6. 2023

4. 6. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

4.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost - neděle sv. Norberta, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu - farní den

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

5.6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

6.6.

Slavnost sv. Norberta, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

18:00

bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově: mše svatá - pouť ke hrobu sv. Norberta, patrona farnosti

Středa

7.6.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

8.6.

Slavnost Těla a Krve Páně

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost
17:00

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: mše svatá a eucharistické procesí

Pátek

9.6.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží pomoc a ochranu

Sobota

10.6.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

11.6.

10. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží milosrdenství

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes je ještě (pro ty, kdo nemohli minulou neděli) volba do Pastorační rady. Dnešní neděli slavíme také patrona naší farnosti, sv. Norberta z Xanten, od 14.00 se na zahradě koná Farní den, jste srdečně zváni.

V úterý 6. 6. v 18.00 bude mše svatá ve Strahovském klášteře – pro naši farnost i jako pouť ke hrobu sv. Norberta. Pražský arcibiskup Jan Graubner při ní uvede iniciativu “Eucharistická hodina“.

Ve čtvrtek 8. 6. je od 14.00 na faře setkání pro seniory. V 17.00 je mše svatá v katedrále - slavnost Těla a Krve Páně a eucharistic procesí.

Na Májovém koncertu pro Nadaci sester boromejek na podporu léčby psychotraumat především u dětí a seniorů se vybralo 10.100 Kč. Děkujeme.

Díky také všem zainteresovaným: -za organizaci a spolupráci při akci Noc kostelů; -za pomoc při výletu dětí a rodičů na Strahov; -za spolupráci na Májovém koncertu; -za organizaci a přípravu farního dne a úklid; -za květinovou výzdobu a úklid v kostele; -za úklid farních prostor na faře.


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den dle možností obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.