Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 5. 6. 2022

5. 6. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

5.6.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

6.6.

Slavnost sv. Norberta, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za všechny živé a zemřelé farníky poutní slavnost patrona naší farnosti

Úterý

7.6.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

8.6.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

9.6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

10.6.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro domov Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za ...

Sobota

11.6.

Památka sv. Barnabáše, apoštola

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

12.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za prvopřijímající děti a jejich rodiny první svaté přijímání dětí

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes od 14:30 je na farní zahradě příležitost k setkání v rámci farního odpoledne. Je potřebné připravit stoly, lavice a další věci - díky za pomoc. Díky pak také těm, kdo jsou ochotni uklidit věci na faře po skončení akce. - Ve Strahovském kláštere dnes při mši svaté v 18:00 zazní Teresienmesse od J. Haydna.

Zítra 6. 6. je v naší farnosti slavnost sv. Norberta, patrona naší farnosti, mše svatá je v 17:30. - Ve Strahovském klášteře jsou v tento den mše svaté v 10:00 a večer v 18:00 zazní Mariazellmesse od J. Haydna.

V pátek 10. 6. se koná Noc kostelů. Mše svatá je v 17:30. Na stolku si můžete vzít časopis k této akci. Potřebovali bychom 2 - 3 dobrovolníky/ce k hlídání kostela od 18 do 20 hodin. Přihlaste se, prosíme, co nejdříve u paní M. Čábelové.

Příští nedělí 12. 6. je slavnost Nejsvětější Trojice. Při mši svaté v 8:30 přijmou děti poprvé svátost Eucharistie. Mše svatá bude částečně v italském jazyce. Pamatujme na děti a na jejich rodiny v modlitbě.

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) se ve čtvrtek 16. 6. bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po mši svaté v katedrále v 17:00 následuje eucharistický průvod. Tomuto společnému slavení se má dát přednost před slavením v jednotlivých pražských farnostech.

Opékání buřtů pro děti navštěvující výuku náboženství, jejich sourozence a rodiče, bude na zahradě u fary v pondělí 27. 6. od 17:00. Za nepříznivého počasí se podíváme do Strahovského kláštera. Díky za pomoc s domluvou akce paní M. Borovské.