Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 6. 11. 2022

5. 11. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

6.11.

32. neděle v mezidobí C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

7.11.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

8.11.

Slavnost Všech svatých z premonstrátského řádu a všech svatých řeholních kanovníků 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

9.11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

10.11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže, učitele církve

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

11.11.

Památka sv. Martina, biskupa

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelou Zdeňku Munzarovou

Sobota

12.11.

Památka sv. Josafata, biskupa, mučedníka

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

13.11.

33. neděle v mezidobí C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelé členy rodiny Machkovy a Petličkovy

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes 6. 11. je po mši svaté opět příležitost k setkání u ranního farního kafe.

Zítra, v pondělí 7. 11. v 18:00 bude setkání pastorační rady.

V pátek 11. 11. není výuka náboženství.

Příští neděli 13. 11. po mši svaté bude v sakristii kostela setkání s ministrantkami a ministranty.

V sakristii kostela je před nebo po mši svaté možné si nechat zapsat úmysly mší svatých.

Díky za opravu oblečení pro ministranty, některé další textilie a další poškozené věci v kostele.

Říjnová sbírka na misie 6891 Kč byla odeslána.

Díky za dary pro potřeby farnosti vkladem na účet 2000 a 10000 Kč.

 


Úmysly mší svatých v kaplích Panny Marie Andělské a Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.

Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a v kapli Milosrdného Samaritána se lze individuálně domluvit. 

Přede mší svatou se lze v kostele připojit ke společné modlitbě růžence.

Předsíň kostela bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Pokud tomu tak někdy není, má to důvod.