Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 6. 3. 2022

5. 3. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

6.3.

1. neděle postní C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá na poděkování za dar života

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

7.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

8.3.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

9.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

10.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

11.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro domov Vlčí mák

15:00

farní kostel sv. Norberta: mše svatá pohřební za zemřelého Eduarda Frýbu

17:00

17:30

farní kostel sv. Norberta: modlitba Křížové cesty

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zdraví a Boží požehnání pro maminku

Sobota

12.3.

  8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

13.3.

2. neděle postní C 8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

 Díky členům za čas věnovaný setkání pastorační a ekonomické rady.

V postní době, na slavnost sv. Josefa v sobotu 19. 3., bude možnost duchovní obnovy. Bude se konat ve Strahovském klášteře. Program je i se mší svatou. Obnovu povede kapucín P. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap. Program najdete na vývěsce. Pokud byste měli zájem se častnit, zapište se do neděle 13. 3. na seznam, který je v sakristii kostela sv. Norberta.

V pátky během postní doby je půlhodiny přede mší svatou (tzn. v 17:00) možnost připojit se k modlitbě Křížové cesty s úmyslem za mír a za ukončení konfliktu na UkrajiněVe stejném čase je v kostele možnost přistoupit ke svátosti smíření. Během týdne (obvykle denně) je možnost osobní adorace v předsíni kostela.

Na stránkách farnosti najdete informace o možnosti konkrétní pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině přes Arcidiecézní charitu Praha nebo přes Nadaci sester BoromejekPomoc Ukrajině.

Rodiče, kteří mají zájem pro své děti o první svaté přijímání prosím, mne během postní doby kontaktují (osobně nebo na email farnosti) k další domluvě.

V pondělí 14. 3. v 17:00 v katedrále bude mše svatá u příležitosti 9. výročí zvolení papeže Františka. Apoštolský nuncius ČR, arcibiskup Charles Daniel Balvo, srdečně zve k účasti a zároveň prosí o modlitbu za Petrova nástupce. Vzhledem ke svému jmenování apoštolským nunciem pro Austrálii se chce při této příležitosti také rozloučit s představiteli církve a věřícími.

V pondělí 21. 3. se bude konat v kostele koncert, který pořádá Velvyslanectví Chorvatské republiky.

Na pastorační radě jsme se domluvili, že Farní kafe po nedělní mši svaté chceme začít opět od dubna, tzn. v neděli 3. 4., v neděli 1. 5. a plánujeme, že v neděli 5. 6. by se uskutečnil Farní den (před pondělní slavností sv. Norberta 6. 6.), kdy čas konání bude ještě upřesněn.