Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 6. 8. 2023

5. 8. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

6.8.

Svátek Proměnění Páně

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá ke cti všemohoucího Boha, milujícího Otce všech lidí

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

7.8.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

8.8.

Památka sv. Dominika, kněze 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

9.8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny, mučednice, patronky Evropy

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

10.8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna, mučedníka

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

11.8.

Památka sv. Kláry

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

Sobota

12.8.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

13.8.

19. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelou Zdenku Munzarovou

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Příští neděli 13. 8. se od 19.30 uskuteční ve Strahovském klášteře (na vnitřním nádvoří, pokud by pršelo pak v Letním refektáři kláštera) další letní Strahovské nocturno – večer s hudbou filmových a muzikálových melodií. Více na vývěsce v předsíni.

V úterý 15. 8. bude slavnost Panny Marie Nanebevzaté, zveme Vás již nyní k poutní slavnosti patrocinia našeho klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, kde mši svatou v bazilice v 18.00 bude celebrovat želivský opat Tadeáš. Více na vývěsce v předsíni. - Mše svatá v naší farnosti bude ráno v 7.15 v kapli Panny Marie Andělské. V 10.00 bude také mše svatá v kostele Matky Boží před Týnem s mariánskou pobožností na Staroměstském náměstí.

Díky za úklid kostela i fary, výzdobu, službu kostelníků, služby při liturgii a za jakoukoliv další pomoc i v průběhu letních měsíců.

Díky za poskytnuté dary vkladem na účet 4000, 1000 a 4000 Kč.

Přijměte přání pokojných letních dnů...


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou nebo dle domluvy s knězem; v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.