Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 7. 1. 2024

6. 1. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 7. 1.  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PONDĚLÍ 8. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ÚTERÝ 9. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 10. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ČTVRTEK 11. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PÁTEK 12. 1. 

10.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá pohřební za zemřelou s. Magdalenu Boženu Kramperovou OSF (obvyklá mše svatá v 7.15 není)

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelého Christose Artemiou

SOBOTA 13. 1. 

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

NEDĚLE 14. 1.  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes v neděli 7. 1. po mši svaté můžete před kostelem potkat tříkrálové koledníky. Bezprostředně po mši svaté u sv. Norberta je na faře farní kafe. Srdečně vás zveme.

Jesličky v kostele sv. Norberta je možné navštívit půlhodiny před bohoslužbou. Jesličky u kaple Panny Marie Andělské je možné navštívit každý den v průběhu dne.

Mše svatá s hudebním doprovodem mladých bude v kostele sv. Norberta příští neděli 14. 1.

Setkání pro ministranty a ministrantky - v neděli 21. 1. od 17.00 do 17.45 na faře.

Setkání pastorační rady - ve čtvrtek 25. 1. v 19.00 na faře.

V sakristii kostela si můžete před nebo po bohoslužbách nechat zapsat úmysly mší svatých.

Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

 

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).