Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 7. 11. 2021

7. 11. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

7.11.

32. neděle v mezidobí B

8.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

8.11.

Svátek Všech svatých premonstrátského řádu a všech svatých řeholních kanovníků

7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

9.11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

10.11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže, učitele církve 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

11.11.

Památka sv. Martina, biskupa 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Pátek

12.11.

Památka sv. Josafata, biskupa, mučedníka 7.15

kaple Panny Marie Andělské

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN)

17.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelé rodiče a manžela

Sobota

13.11.

Památka sv. Anežky České, panny 8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

14.11.

33. neděle v mezidobí B 8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelé P. Prchala a Holuba

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

Dnes po mši svaté je na faře farní kafe (do 11.30 hod.).

Povídání o víře (náboženství) pro děti bude opět v pátek 12. 11. na faře.

Na první adventní neděli, která bude letos 28. 11. požehnáme při mši svaté v 8.30 adventní věnce, které si můžete k liturgii přinést.

V neděli 5. 12. v 17 hodin na zahradě u fary rozsvítíme vánoční strom. Zveme především děti a jejich rodiče.

Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta obvykle přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské dle domluvy.

Dnes je celodiecézní sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

V sakristii kostela sv. Norberta si můžete nechat zapsat úmysly mší svatých (před nebo po bohoslužbách).