Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 7. 4. 2024

3. 4. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 7. 4.  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelé Karola a Márii Csiffáryovy

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PONDĚLÍ 8. 4.  SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá


ÚTERÝ 9. 4.   

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


STŘEDA 10. 4.  

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ČTVRTEK 11. 4.  PAMÁTKA SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČEDNÍKA

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PÁTEK 12. 4.  

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá


SOBOTA 13. 4.  

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


NEDĚLE 14. 4.  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


 

Farní ohlášky:

Dnešní neděli 7. 4. po mši svaté slavené v 8.30 je na faře farní kafe. Srdečně Vás zveme.

Zítra 8. 4. je slavnost Zvěstování Páně, mše svatá v kostele sv. Norberta je v 17.30.

Ve čtvrtek 11. 4. je od 15 hodin na faře setkání seniorů.

Příští neděli 14. 4. je celodiecézní sbírka do fondu mzdové podpory kněží. Sbírka na tento účel bude v letošním roce jen jedna (oproti čtyřem sbírkám vyhlašovaným v uplynulých letech). Arcibiskupství pražské dává do pozornosti také projekt praha.donator.cz – více informací najdete také na vnitřní vývěsce v kostele nebo v letáku na stolku za lavicemi.

Za dva týdny, v neděli 21. 4., bude mše svatá v 8.30 doprovázena rytmickými zpěvy. Děti mohou přijít dopředu a zazpívat si s námi. Těšíme se na vás.

V neděli 21. 4. bude od 17.00 na faře také další ministrantská schůzka.


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se (v zimním období) v lavicích při bohoslužbách topí. O nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic.

Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary, číslo účtu farnosti: 2830390369 / 0800.