Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 8. 1. 2023

8. 1. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

8.1.

Svátek Křtu Páně

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého Antonína Bajaju

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

9.1.

 

7:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

10.1.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

11.1.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

12.1.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

13.1.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého emeritního papeže Benedikta XVI.

Sobota

14.1.

Památka sv. Gottfrieda, řeholníka premonstrátského řádu

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

15.1.

2. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodinu Dvořákovu a Lístkovu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes 8. 1. po mši svaté je na faře ranní farní kafe.

Náboženství pro děti bude opět v pátek 13. 1.

V uplynulém týdnu začala na faře setkání pro seniory. Budou bývat jednou za měsíc, obvykle první čtvrtek v měsíci v čase od 15 do 17 hod.

Druhý společný výlet :-) pro rodiny dětí z náboženství a jejich sourozence se bude konat v únoru, v sobotu 25. 2. Bližší informace již obdrželi rodiče dětí emailem. Přihlásit se je potřebné pak do 20. února, kvůli zajištění společného oběda.

Do tříkrálové sbírky je možné přispět koledníkům do označených kasiček. V dnešní neděli 8. 1. také před kostelem sv. Norberta po mši svaté.

 


Úmysly mší svatých v kaplích Panny Marie Andělské a Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.

Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a v kapli Milosrdného Samaritána se lze individuálně domluvit.

Přede mší svatou se lze v kostele připojit ke společné modlitbě růžence.

Předsíň kostela bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Pokud tomu tak někdy není, má to důvod.