Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 8. 5. 2022

4. 5. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

8.5.

4. neděle velikonoční C - neděle Dobrého pastýře

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelé rodiče a bratra

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

9.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

10.5.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

11.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

12.5.

Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

13.5.

Panny Marie Fatimské

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro domov Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání pro celou rodinu

Sobota

14.5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

15.5.

5. neděle velikonoční C 8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zdraví a Boží požehnání pro Emílii a Silvii 

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Poutní mše svatá v Hájku u Unhoště - v sobotu 14. 5. v 11:00 se můžete zúčastnit poutní mše svaté v Hájku. Po skončení se dá společně opéct něco k jídlu na ohništi a také jít pěšky nazpátek do Prahy. Bližší informace na vývěsce, na stránkách a u p. Víta Ossendorfa, kterému díky za organizaci.

Benefiční koncert pro Nadaci sester Boromejekv pondělí 23. 5. se v 18:30 v kostele sv. Norberta uskuteční koncert s názvemČeské máje“. Dobrovolné vstupné bude v plné výši věnováno na činnost Nadace sester Boromejek. Na koncertu zazpívá ženský pěvecký sbor Nashira a dětský pěvecký sbor Baterky a zazní doprovodní slovo o činnosti nadace. Srdečně Vás všechny zveme!

Pastorační rada - další setkání bude v úterý 10. 5. v 18:30 na faře. Díky všem, kdo mohou přijít.

Výuka náboženství pro děti končí v květnu, poslední hodina je v pátek 27. 5. v 13:30.

Farní odpoledne bude v neděli 5. 6.

Slavnost sv. Norberta, patrona naší farnosti – mše svatá bude v pondělí 6. 6. v 17:30.

Noc kostelů bude letos v pátek 10. 6.

První svaté přijímání bude v neděli 12. 6. při mši svaté v 8:30 v kostele sv. Norberta.

Informace pro ty, kdo by chtěli uzavřít manželství - letní kurz přípravy na manželství bude od 19. 7., podzimní kurz od 11. 10. Přihlásit se na stránkách Arcibiskupství pražského.

Celodiecézní sbírka do Fondu sv. Vojtěcha z minulé neděle činila 3.079 Kč.