Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 8. 8. 2021

11. 8. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

8.8.

19. neděle v mezidobí B

8.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

9.8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, mučednice

7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

10.8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna, mučedníka 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

11.8.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

12.8.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN)

Pátek

13.8.

Památka bl. Gertrudy, řeholnice z premonstrátského řádu 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Sobota

14.8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze, mučedníka 8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 8.30

farní kostel sv. Norberta: za živé a zemřelé z rodiny

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

V neděli 15. 8. je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá v kostele sv. Norberta je v obvyklém čase v 8.30 hodin.

Ve Strahovském klášteře je 15. 8. v bazilice poutní slavnost. Mši svaté v 10.00 bude předsedat olomoucký arcibiskup Jan Graubner a v 18.00 pak břevnovský arciopat Petr Prokop Siostrzonek, OSB.