Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 9. 10. 2022

9. 10. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

9.10.

28. neděle v mezidobí C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá na dobrý úmysl dárce 

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

10.10.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

11.10.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

12.10.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

13.10.

Památka bl. Petra Adriana Toulorge, kněze premonstrátského řádu, mučedníka

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

14.10.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro domov Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání pro rodinu Ďukovu

Sobota

15.10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny, učitelky církve

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

16.10.

29. neděle v mezidobí C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého manžela 

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

V říjnu zalo povídání o víře s dětmi (náboženství). Je přihlášeno 17 dětí.

V sobotu 15. 10. se v 18 hodin v kostele sv. Norberta koná festival duchovních písní. Vystoupí pěvecké sbory Nashira, Arytmie, Kampata a Tralalando. Informace na vývěsce v předsíni a na stránkách zde.

Příležitost k svátosti smíření bývá v kostele sv. Norberta přibližně půlhodiny přede mší svatou. Přede mší svatou se lze také připojit ke společné modlitbě růžence.

Díky za dar ve formě přenosného mikrofonu s příslušenstvím.

 


Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské a v kapli Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.