Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 9. 6. 2024

9. 6. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 9. 6.  10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za rodinu Dvořákovu a Lístkovu

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PONDĚLÍ 10. 6.   

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ÚTERÝ 11. 6.   Památka sv. Barnabáše, apoštola

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


STŘEDA 12. 6.  

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ČTVRTEK 13. 6.  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze, učitele církve

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


PÁTEK 14. 6.  

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

- - -


SOBOTA 15. 6.  Památka sv. Víta, mučedníka

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


NEDĚLE 16. 6.  11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelé rodiče, bratra a jeho syna 

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


 

Farní ohlášky:

Nově se na faře schází růžencová modlitební skupina – první pondělí v měsíci od 20.00 do 21.00.

V pátek 14. 6. není ve farnosti večerní mše svatá (ranní v 7.15 je jako obvykle).

Ekonomická rada farnosti: P. ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem., Ing. Jana Sikorová, Ing. Karel Plachetka, Zdenek Vais. Slib členů proběhne při mši svaté v neděli 23. 6. v 8.30 v kostele sv. Norberta.

V pátek 28. 6. v 17.30 v kostele sv. Norberta bude mše svatá z vigilie slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla a v sobotu 29. 6. v 8.00 pak v kapli Panny Marie Andělské.

V sobotu 29. 6. v 19.00 se bude v kostele sv. Norberta konat koncert chorvatského pěveckého sboru ze Záhřebu pod záštitou Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze.

Děkuji těm, kdo se přičinili, že akce Den farnosti - slavnost sv. Norberta, Noc kostelů, závěr školního roku náboženství pro děti, atd., proběhly hezky.

Pokud by chtěli kluci od 12 let poznat jak se žije v klášteře, tak je možnost se přihlásit k setkání, které bude ve Strahovském klášteře v srpnu, od 12. do 16. 8. Bližší informace zde a na vývěsce.

Děkujeme Bohu známým osobám za poskytnuté dary na účet farnosti: 5000, 1000 Kč a další.


Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary - č. účtu farnosti: 2830390369 / 0800.


 

Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.