Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli Ježíše Krista Krále

21. 11. 2020

jezise.krista.krale.a.2020.jpg

 

 

Bohoslužby se opět konají - v neděli pro 15, po neděli již pro 20 osob. Po mši svaté je svaté přijímání pro ty, kdo se vzhledem k počtu nemohou účastnit. V sakristii si můžete nahlašovat úmysly mší svatých. V dalším období se budeme, pokud jde o počet osob, řídit podle vyhlášených stupňů. Mše svaté označené * (u sester na Petynce a v ÚVN) jsou zatím bez účasti veřejnosti nebo nejsou.

 

Předsíň kostela sv. Norberta bývá obvykle přes den otevřena k individuální modlitbě. Svátost smíření je obvykle přede mší svatou, na pomazání nemocných a dalších potřebách se lze domluvit.

 

Příští neděle je 1. adventní. V úvodu mše svaté přítomným požehnáme adventní věnce, které si můžete k bohoslužbě přinést. Ostatním pak po mši svaté (jako se uděluje svaté přijímání).

 

S adventem začne Jubilejní rok - 900 let od založení premonstrátského řádu. Věřícím je dána během jubilea (od 29. 11. 2020 do 9. 1. 2022) možnost za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) získat plnomocné odpustky, jestliže jako poutníci navštíví premonstrátské nebo premonstrátům svěřené kostely a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a za ochranu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta. Informace jsou v předsíni kostela a na stránkách farnosti.

 

Ve Strahovském klášteře se 28. 11. v předvečer 1. adventní neděle konají v 18.00 nešpory s požehnáním nových zvonů a budou vystaveny pro jubilejní rok ostatky sv. Norberta. Událost bude možné sledovat v přímém přenosu na TV Noe a na YouTube. Mše svatá 1. adventní neděle 29. 11. ze Strahova v 10.00 bude rovněž v přímém přenosu na TV Noe a na YouTube

 

Na 2. adventní neděli 6. 12. je v kalendáři sv. Mikuláše. V 17.00 na farní zahradě požehnáme a rozsvítíme vánoční stromek. Srdečně zveme především děti a rodiče. Vstup je branou u křižovatky. Děti najdou, možná :-), malé překvapení.

 

Biskupové ČR vyzývají k půstu za ukončení pandemie, v prosincové středy 2., 9. a 16. 12. Také k podpoře misijního díla církve na účtu arcibiskupství 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

 

Děkujeme za dosavadní podporu farnosti dary zaslanými na farní účet.

   

 

Přeji pěkné prožití nedělní slavnosti, která nám připomíná Ježíše Krista jako Krále dějin i budoucnosti.