Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

14. 8. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

8.30

farní kostel sv. Norberta: za živé a zemřelé z rodiny

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

16.8.

 

7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

17.8.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

18.8.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

19.8.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN)

Pátek

20.8.

Památka sv. Bernarda, opata, učitele církve 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Sobota

21.8.

Památka sv. Pia X., papeže 8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

22.8.

21. neděle v mezidobí B 8.30

farní kostel sv. Norberta: za Boží požehnání pro farnost

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

Na poslední neděli měsíce září 26. 9. plánujeme ve farnosti, v kostele sv. Norberta, první svaté přijímání dětí. Loňský rok byl vzhledem k protiepidemiologickým opatřením, která se často měnila, nebyla předvídatelná a vzhledem k nejistotě, nejen pokud jde o bohoslužby, dost náročný. Pokud byste jako rodiče měli zájem, napište i s uvedením kontaktu na Vás na email farnosti, o kolik dětí by se ve Vaši rodině jednalo a v jakém jsou věku a třídě ZŠ. Ti, co již zaslali informaci přes paní Máchovou nebo na farní email, znovu samozřejmě psát nemusí. Na přelomu srpna-září bude v ohláškách dána informace ke schůzce rodičů, která by proběhla hned po letních prázdninách začátkem září na faře již ke konkrétní domluvě.

Dnes 15. 8. je ve Strahovském klášteře poutní slavnost zasvěcení klášterní baziliky Panně Marii Nanebevzaté. Mši svaté v bazilice v 10.00 předsedá olomoucký arcibiskup Jan Graubner, večerní v 18.00 pak břevnovský arciopat Petr Prokop Siostrzonek, OSB a zazní Missa brevis in F od Zdeňka Fibicha. Po večerní mši svaté v 19.30 je na bývalém nádvoří "u Lva" koncert duchovní a klasické hudby v rámci programu letního strahovského nocturna.