Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k slavnosti Nejsvětější Trojice

29. 5. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

30.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice B

8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelé farníky paní Kmentovou a pana Babušku

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

31.5.

Svátek Navštívení Panny Marie

7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

1.6.

Památka sv. Justina, mučedníka 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

2.6.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

3.6.

Slavnost Těla a Krve Páně 7.15

kaple Panny Marie Andělské

**

kaple Milosrdného Samaritána

17.00

KATEDRÁLA SV. VÍTA

Pátek

4.6.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

17.30

farní kostel sv. Norberta: za dar živé víry pro Tajanu 

Sobota

5.6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

6.6.

Slavnost sv. Norberta, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu 8.00

farní kostel sv. Norberta: za farnost

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Mše svaté na Petynce jsou zatím bez účasti veřejnosti.

** Mše svaté v ÚVN Praha (pavilon B, přízemí) jsou dle informací na vývěsce před nemocniční kaplí.

 

Farní ohlášky:

Díky za pomoc s úklidem židlí z kostela a hlídáním kostela během akce Noc kostelů.

Ve čtvrtek 3. 6. je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá je slavena s diecézním biskupem Dominikem v katedrále v 17.00. Tomuto společnému slavení se má dát přednost před bohoslužbami v jednotlivých pražských farnostech.

V měsíci červnu se v pátky budeme modlit litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Příští neděli 6. 6. si připomeneme patrona naší farnosti. Mše svatá v kostele sv. Norberta bude o půl hodiny dříve, v 8.00. V 10.00 je pak mše svatá ve Strahovském klášteře u jeho ostatků, které jsou v letošním jubilejním roce 900. výročí od založení premonstrátského řádu vystaveny k veřejné úctě. V jubilejním roce je dána možnost získání odpustků, informace najdete také na vývěsce.

Za dva týdny, v neděli 13. 6. si při bohoslužbě připomeneme 130 let od založení kostela a fary. Mše svatá bude slavena se strahovským opatem Danielem až v 10.00 hod.