Jdi na obsah Jdi na menu

Přehled velikonočních bohoslužeb 2022

7. 4. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

10.4.

Květná (pašijová) neděle

8:30

farní kostel sv. Norberta: Mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma za synovce a neteř

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma

Pondělí

11.4.

Pondělí Svatého týdne

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

12.4.

Úterý Svatého týdne 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

13.4.

Středa Svatého týdne

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

14.4.

Zelený čtvrtek

17:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

17:30

farní kostel sv. Norberta: Mše svatá na památku Večeře Páně
do 21:00

možnost adorace v Getsemanské zahradě

Pátek

15.4.

Velký pátek

15:00

farní kostel sv. Norberta: Obřady na památku Umučení Páně

do 19:00

možnost adorace u Božího hrobu

15:00

kaple Panny Marie Andělské: Obřady
21:00

venkovní Křížová cesta na Petříně, začátek je na Strahovském nádvoří před bazilikou Panny Marie Nanebevzaté 

Sobota

16.4.

Bílá sobota

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

19:00

kaple Panny Marie Andělské: Velikonoční vigilie

19:30

farní kostel sv. Norberta: Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Neděle

17.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:30

farní kostel sv. Norberta: Mše svatá s žehnáním pokrmů

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

18.4.

Pondělí velikonoční 8:00 kaple Panny Marie Andělské: mše svatá
8:30 farní kostel sv. Norberta: Mše svatá

 

Farní ohlášky:

Na stolku za lavicemi jsou tabulky na hlídání kostela na Zelený čtvrtek a na Velký pátek. Prosíme, zapište dvě osoby po půl hodině, je možné se zapsat i na delší dobu.

Přehled velikonočních bohoslužeb najdete na stránkách farnosti a na vývěskách v kostele.

Na Zelený čtvrtek je v katedrále sv. Víta mše svatá se svěcením olejů (Missa chrismatis) v 9:30. - Velký pátek je dnem přísného postu. Během obřadů bude možnost přispět do označené pokladničky na Svatou zemi. - V sobotu Velikonoční vigilie začíná před kostelem v 19:30. - Na Velikonoční neděli v závěru mše svaté bude žehnání pokrmů, které si můžete k liturgii přinést. - Na velikonoční pondělí v závěru mše svaté zazpívají děti.

Prosím ministranty (a jejich rodiče o připomenutí) ke krátkým schůzkám k liturgii - na Zelený čtvrtek přede mší svatou v 17:00 a hned po mši svaté k pátečním obřadům. Na Bílou sobotu v 10:00 k liturgii Velikonoční vigilie. Prosím, najděte si čas a přijďte, aby liturgie těchto dnů byla pro nás společnou radostí.

Požehnání Urbi et Orbi (městu Římu a celému světu) je možné sledovat na Velikonoční neděli ve 12:00 např. přes ČT2, TV Noe, apod.

Příležitost ke svátosti smíření je půlhodiny přede mší svatou ještě pátek 8. 4. a na Květnou neděli 10. 4. Ve Svatém týdnu se již před bohoslužbami zpovídat nebud(příprava s ministranty na liturgii).

Děkujeme všem, kdo podporujete provozní výdaje farnosti svými dary (číslo účtu: 2830390369 / 0800).