Jdi na obsah Jdi na menu

Eucharistie

10. 1. 2020

Výstav Nejsvětější svátosti Oltářní, adorace, svátostné požehnání

Když věřící uctívají Krista přítomného ve svátosti, ať jsou si vědomi, že tato přítomnost vyvěrá z oběti a vede ke svátostnému a duchovnímu přijímání.

Zbožnost, která věří čí podněcuje, aby posvátnou eucharistii uctívali, je vede k plnější účasti na velikonočním tajemství, a k upřímné vděčnosti za dar toho, který skrze své lidství neustále vlévá božský život v údy svého těla. Setrvávajíce u Krista Pána těší se z jeho důvěrného přátelství, vylévají před ním srdce za sebe i za všechny své blízké a prosí o pokoj a spásu světa. S Kristem obětují celý svůj život Otci v Duchu svatém a z tohoto obdivuhodného vzájemného vztahu čerpají posílení víry, naděje a lásky. Tak v sobě živí vhodnou vnitřní dispozici, aby mohli s náležitou zbožností slavit památku Páně a často přijímat onen chléb daný nám od Otce.

Ať se tedy věřící snaží, aby způsobem odpovídajícím jejich životní situaci uctívali Krista Pána přítomného ve svátosti. Duchovní pastýři ať je v tom předcházejí svým příkladem a povzbuzují slovy. 

Ať věřící také pamatují, že modlitbou před Kristem Pánem ve svátosti prodlužují sjednocení s ním, dosažené při svatém přijímání, a obnovují smlouvu, která jim dává sílu, aby si svým chováním a celým životem udrželi to, co při slavení eucharistie vírou a svátostně přijali. Ať se snaží celý svůj život vděčně prožívat v síle nebeského pokrmu, a mít tak účast na smrti a zmrtvýchvstání Páně. Ať se každý snaží konat dobré skutky, líbit se Pánu, naplnit svět křesťanským duchem a stát se ve všem uprostřed lidského společenství svědkem Kristovým.

Výstav Nejsvětější svátosti ať už v ciboriu (pyxidě) nebo v monstranci přivádí věřící k poznání podivuhodné přítomnosti Krista ve svátosti a vybízí ke sjednocení srdce s ním. Toto sjednocení pak dosahuje vrcholu ve svátostném přijímání. Proto výstav nejlépe podporuje povinnost klanět se Kristu v duchu a v pravdě.

V naší farnosti se praktikuje Výstav Nejsvětější svátosti Oltářní nebo požehnání obvykle na první pátek v měsíci.