Jdi na obsah Jdi na menu

Pomazání nemocných

6. 1. 2020

Svátost pomazání nemocných

Při udílení této svátosti se kněz nad nemocným modlí přímluvnou modlitbu a maže ho posvátným olejem (oleum infirmorum), který biskup požehnal na Zelený čtvrtek v katedrále. Kněz spolu se společenstvím věřících vyprošuje nemocným od Pána Boha zdraví tělesné a duševní a v nemoci potřebnou sílu, aby svou nemoc dokázali trpělivě nést a nabízet ji Bohu jako osobní oběť za obrácení hříšníků a spásu lidí nebo na jiný vhodný úmysl.

Je velmi vhodné, aby zájemci o svátost nemocných, před jejím přijetím přistoupili ke svátosti smíření. Pro udílení svátosti nemocných, volejte tel. 224 312 045. V noci a v nepřítomnosti kněze, je k dispozici Urgentní duchovní služba při pražském Arcibiskupství, tel. 731 144 144.

Návštěva nemocných bratří a sester v naší farnosti

„Nemoci nechodí po horách, ale po lidech,“ zní staré úsloví. Nemoc bývá vždy zkouškou trpělivosti a pokory, a proto je možné ji vidět přes všechnu negativní bolest i v pozitivním světle jako zvláštní čas určený k duchovnímu růstu. Církev se za své nemocné členy pravidelně u Boha přimlouvá a nabízí jim posilu a útěchu ve svátostech.

 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V SOUKROMÍ DOMOVA

 

Krátkodobě nemocní (případně maminky opatrující novorozence), kteří jsou zvyklí na časté svaté přijímání a trpí jeho dočasnou ztrátou, mohou také na faře požádat o donesení eucharistie domů. Právě za tímto účelem začala církev ve starověku budovat v kostelích svatostánky.

Je závažnou povinností faráře/administrátora pohotově vyslechnout žádost nemocných o návštěvu. Farář zajistí svaté přijímání nemocnému buď osobně, nebo prostřednictvím jiného služebníka, který má k tomuto úkolu pověření (kněz, jáhen, nebo akolyta).

Při déle trvající nutnosti navštěvuje kněz nemocné pravidelně každý měsíc v době kolem prvního pátku.

Dlouhodobě nemocní a staří věřící, kterým není možné – byť by to bylo třeba jen přes zimu – navštěvovat bohoslužby v kostele, mohou a mají vyhledávat příležitost k přijímání eucharistie tam, kde se nacházejí. Pamatují přitom na slova Pána Ježíše: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6, 54).

Církevní přikázání ohledně povinnosti vykonat alespoň jedenkrát v roce svatou zpověď a přijmout eucharistii (nejlépe v době velikonoční) neztrácí kvůli nedosažitelnosti kostela nic ze své platnosti.

 

CO JE TŘEBA PŘIPRAVIT

 

Před příchodem služebníka církve s posvátnou eucharistií, je třeba připravit vhodný stůl, pokrytý čistým bílým plátnem. Na stůl patří kříž a svíce (případně květiny). Jsou-li v domě přítomni ti, kdo o nemocného pečují, mohou přijímat také. Obvyklý eucharistický půst je v těchto případech pro všechny zkrácen na 15 minut.

Srdce přijímajících je vhodné připravit na setkání s Kristem modlitbou a v případě potřeby také přijetím svátosti smíření.

V případě Vašeho zájmu, si můžete návštěvu kněze domluvit na farním telefonu 224 312 045

 

Péče o nemocné v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích

 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V NEMOCNICI

 

V každé nemocnici má pacient právo se ptát po duchovní službě. Nemocniční personál by měl být schopen zprostředkovat návštěvu kaplana k rozhovoru. Službu nemocničních kaplanů často zastávají laici (někdy i nekatoličtí). Snaží se poskytovat podporu všem nemocným bez ohledu na jejich náboženské vyznání. V případě zájmu o návštěvu kněze, vědí na koho se obrátit.

V Ústřední vojenské nemocnici je v rámci klinické pastorační péče k dispozici mimo jiné i denně otevřená kaple, kde se obvykle každý čtvrtek v 15.30 slouží mše svatá.

 

JESTLIŽE HROZÍ BLÍZKÁ SMRT

 

Je-li hospitalizace způsobena vážnou nemocí, při které hrozí blízká smrt, je moudré zavolat bez okolků k lůžku nemocného kněze (přednostně jeho vlastního faráře). Platí to i v případě že dotyčný katolík nebyl velmi dlouho v kostele nebo u svátostí, nevyjádřil se k věci dopředu a nyní není možné se ho zeptat na aktuální názor. Iniciativu zde s ohledem na duchovní dobro nemocného v duchu křesťanské lásky přebírají příbuzní (případně blízcí přátelé).