Jdi na obsah Jdi na menu

Pastorační rada farnosti

25. 3. 2023

Informace k 12. 3. 2023:

Bratři a sestry,

před nějakým časem již skončilo období, na které byla ustavena dosavadní pastorační rada farnosti, jejíž složení najdete zde na vývěsce. Ustavena byla ještě za předešlých administrátorů naší farnosti. Já jsem rád, že jsem ji v roce 2020 potvrdil a mohl s ní spolupracovat, a že s ní mohu i nadále počítat až do ustavení rady nové v průběhu letošního roku.

Pastorační rada je „poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 §1“ (CIC/1083). Pastorační rady „mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farnosti a tím sloužila k větší slávě Boží.“ (…) Jejím úkolem je „spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat“ (ACAP 1/2008, čj. 0179/2008).

Tedy, jak bylo již oznámeno minulou neděli 5. 3., jednou ze snah v naší farnosti je zájem o rozšíření pastorační rady. Cílem je, aby členy byly, pokud možno lidé různých věkových kategorií, aby byly z obou našich bohoslužebných míst, kde se především o nedělích naše farnost potkává – tzn. farního kostela sv. Norberta i klášterní kaple Panny Marie Andělské. A především, měli by to být lidé ochotni svým časem a schopnostmi vnímat a pomáhat knězi tvořit život farnosti, mít smysluplné návrhy, nebáli se pojmenovávat věci, které se dělat nemusí nebo naopak mají nové nápady, pokud něco schází a přikládat ruku k dílu. Pak tím, že členové vzejdou z některých z vás a budete je znát, věřím i v zapojení dalších do  praktického života farnosti, kterou všichni společně tvoříme. Naše farnost není velká, ale zahrnuje všechny věkové kategorie, včetně dětí.

Z dosavadní pastorační rady byla vytvořena 3-členná přípravná komise, která pomáhá knězi realizovat proces ustavení nové rady až k jejímu vzniku.

K vlastnímu procesu tedy první informace:

Bylo odsouhlaseno, že nová pastorační rada farnosti bude složena z 12 členů (kněze, zástupkyně řeholní komunity sester františkánek, z 5 jmenovaných členů a z 5 volených členů). Všechny další informace a termíny budou postupně zveřejňovány v ohláškách a na stránkách farnosti.

Počínaje dnešní nedělí 12. 3. najdete na obou bohoslužebných místech tuto vývěsku s informacemi, u ní předtištěné lístky a označenou schránku, do které můžete vložit v některém z našich kostelů své návrhy. Po další tři týdny až do Květné neděle 2. 4. včetně můžete na zde připravený lístek napsat jednu, dvě, tři, čtyři nebo max. pět osob a klidně i sami sebe, pokud máte zájem. V této fázi jde zatím jen o to, aby po 2. 4. vznikl seznam jmen – kandidátů pro volbu. Nezáleží, kdo a jak často bude napsán. Všichni napsaní pak budou knězem osloveni, zda chtějí kandidovat (protože se může stát, že někdo někoho sice napíše, ale on možná nebude chtít). Pokud ano, pak budou kandidáti vyzváni o kontaktní údaje, foto a krátký text (max. 5 - 7 řádků) o sobě s uvedením proč by chtěli v pastorační radě farnosti být. Toto pak bude zveřejněno na této vývěsce, abyste se všichni mohli s kandidáty seznámit. K tomu bude opět dána možnost nějaký čas a další informace budou upřesněny na Květnou neděli.

Prosím vás také všechny o modlitbu za naši farnost, která je tím, že v ní jsme, v jistém smyslu i naší společnou cestou k Božímu království. Děkuji.

Předtištěné lístky k návrhům kandidátů do pastorační rady a označené schránky najdete ve farním kostele sv. Norberta a v kapli Panny Marie Andělské (i vývěsky se zde uvedenými informacemi).

P. Petr Ivan Božik, O.Praem., administrátor farnosti


kostel-sv.norberta.jpg kaple-p.m.andelske.jpg

Vývěsky v kostele sv. Norberta a klášterní kapli Panny Marie Andělské


Přípravná komise pro volbu nové rady:

Předseda:     ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.

Členové:       Markéta Čábelová, JUDr. Vít Ossendorf, Marie Valášková


Pastorační rada farnosti:

Dosavadní pastorační rada v naší Římskokatolické farnosti u kostela sv. Norberta Praha – Střešovice (pořadí členů dle abecedy):

                     Předseda:    ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.

Členové:       Markéta Čábelová, Ing. Hana Černovská, S.M. Hedvika Kaňovská OSF,

                     JUDr. Marie Kopičková, JUDr. Vít Ossendorf, MUDr. Marie Šimůnková,

                     Marie Valášková


www.norbertstresovice.cz

Více na stránkách farnosti v záložce „Farní rady“.