Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvání v postní době a bohoslužby o Velikonocích

10. 3. 2024

Popeleční středa / 1. neděle postní

Popeleční středou 14. 2. vstupujeme do postní doby. Bohoslužby s udělováním popelce jsou v 7.15 v kapli Panny Marie Andělské a v 17.30 v kostele sv. Norberta. Pro ty, kdo nemohli ve středu, pak na začátku bohoslužeb 1. neděle postní 18. 2. v 8.30 v kostele sv. Norberta a v 10.45 v kapli Panny Marie Andělské.

Modlitba Křížové cesty / Příležitost ke svátosti smíření

V pátky postní doby (16. 2., 23. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3. a 22. 3.) od 17.00 v kostele sv. Norberta. Ve stejném čase je také možnost v kostele přistoupit ke svátosti smíření (také v neděli přede mší svatou). Po skončení Křížové cesty následuje v 17.30 mše svatá. A modlitba Křížové cesty na Petříně je každé úterý v postní době od 20.00.

Deskohraní pro děti

V neděli 18. 2. a v neděli 24. 3. od 14.00 do 17.00 na faře.

Ministrantská schůzka

Jednou za měsíc pro všechny ministranty a ministrantky z farnosti, nejblížší v neděli 18. 2. a v neděli 17.3. od 17.00 do 17.45 na faře. - Mimořádně se pak třikrát sejdeme ve Svatém týdnu: půl hodiny před liturgií Zeleného čtvrtku 28. 3. v 17.00 v sakristii, půlhodiny před obřady Velkého pátku 29. 3. v 14.30 v sakristii a na Bílou sobotu 30. 3. k liturgii Velikonoční vigilie již v 11.00 v sakristii. Na těchto třech schůzkách ať se účastní jen ti, kteří pak na liturgii budou i přítomni.  

Svátost pomazání nemocných

Seniorům v pokročilém stáří a vážně nemocným při mši svaté v pátek 23. 2. v 17.30 v kostele sv. Norberta.

Postní duchovní obnova

Příležitost k duchovnímu zamyšlení i svátosti smíření, v sobotu 2. 3. od 9.00 ve Strahovském klášteře. K akci je potřebné se přihlásit do 28. 2.

Mše svatá s kytarovým doprovodem

Nedělní bohoslužba s doprovodem rytmických písní - nejbližší bude 21. 4. (na 4. velikonoční neděli) v 8.30 v kostele sv. Norberta. Více informací zde.

Farní kafe

Příležitost k setkání u šálku kávy nebo čaje v neděli 3. 3. na faře - po mši svaté, která je v 8.30.

Setkání seniorů

Ve čtvrtek 7. 3. od 15.00 do 17.00 na faře se sestrami františkánkami.

Workshop na faře pro děti

Srdečně zveme děti na postní workshop, který bude v neděli 10. 3. po ranní mši svaté na faře. Můžete se těšit na zamyšlení nad postní dobou, modlitbu s kytarou, hry a mnoho dalšího. Program bude na 2 hodiny, končit se bude v poledne. Více informací u Kristýny Šimůnkové (tel. 602 842 860).

Postní pěší pouť do Hájku

Možnost účastnit se pěšího putování (zvažte své možnosti) v sobotu 16. 3. v 8.30 od baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Mše svatá v Hájku bude cca ve 12.30. Přihlásit se lze u P. Mikuláše na Strahově do 15. 3.

kriz-zahaleny-2.jpg

Květná (pašijová) neděle 24. 3.

Mše svatá na památku umučení Páně v 8.30 v kostele sv. Norberta a v 10.45 v kapli Panny Marie Andělské. S žehnáním ratolestí a průvodem.

Zelený čtvrtek 28. 3.

Mše svatá se svěcením olejů (Missa chrismatis) v 9.30 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Večerní mše svatá na památku Poslední večeře Páně v 17.30 v kostele sv. Norberta a v 17.00 v kapli Panny Marie Andělské.

Velký pátek 29. 3.

Obřady na památku umučení Páně v 15.00 v kostele sv. Norberta (během obřadů bude možná do označené kasičky přispět do sbírky na Svatou zemi) a v 15.00 v kapli Panny Marie Andělské. Velký pátek je dnem přísného postu. - Modlitba Křížové cesty na Petříně pak od 21.00, začátek u baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově nebo již odpoledne v 14.15 v kapli Panny Marie Andělské.

Bílá sobota / Velikonoční vigilie 30. 3.

Po západu Slunce, Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně od 20.00 v kostele sv. Norberta a v 19.00 v kapli Panny Marie Andělské. Začátek liturgie je venku před kostelem.

Velikonoční neděle Zmrtvýchvstání Páně 31. 3.

Mše svatá velikonoční v 8.30 v kostele sv. Norberta a v 10.45 v kapli Panny Marie Andělské.

Velikonoční pondělí 1. 4.

Mše svatá velikonoční v 8.30 v kostele sv. Norberta a v 8.00 v kapli Panny Marie Andělské.

Plnomocné odpustky (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota)

Informace k plnomocným odpustkům viz: Svatý týden a Velikonoce (cirkev.cz).

 

(Změna vyhrazena).