Jdi na obsah Jdi na menu

Slavnost Seslání Ducha Svatého

4. 5. 2024

Padesát dnů po Velikonocích slavíme Seslání Ducha Svatého. V letošním roce v neděli 19. 5. Přijměte pozvání ke mši svaté:

  • farní kostel sv. Norberta - v 8.30 hod.
  • klášterní kaple Panny Marie Andělské - v 10.45 hod.

 

Societas Spiritus“, společnost Ducha: tak nazývá svatý Augustin církev ve svém kázání (71,19,32: PL 38,462). Ještě před ním však svatý Irenej formuloval pravdu, kterou bych rád připomněl: „Kde je církev, tam je také Duch Boží, a kde je Duch Boží, tam je církev a veškerá milost, a Duch je pravda; vzdálit se od církve znamená odmítnout Ducha“ a tím „se vyloučit ze života“ (Adv.Haer. III,24,1). Počínaje událostí Letnic zjevuje se plně toto sepětí Ducha Kristova a Jeho mystického Těla, to je církve.

Rád bych se pozastavil u jednoho zvláštního aspektu působení Ducha Svatého, totiž u propojení rozmanitosti a jednoty. Mluví o tom druhé čtení, když pojednává o harmonii různých charismat ve společenství téhož Ducha. Avšak už ve vyprávění Skutků, které jsme slyšeli, se toto propojení ukazuje s mimořádnou zřejmostí. V události Letnic se stává zjevným, že k církvi patří rozmanité jazyky a kultury, které se ve víře mohou vzájemně chápat a obohatit. Svatý Lukáš chce zřetelně předat základní myšlenku, totiž že již v samotném momentě zrodu je církev „katolická“, univerzální. Mluví již od začátku všemi jazyky, protože evangelium, které je jí svěřeno je určeno všem národům, podle vůle a příkazu zmrtvýchvstalého Krista (srov. Mt 28,19). Církev, která se rodí o Letnicích, není v první řadě místním společenstvím - Jeruzalémskou církví - nýbrž církví univerzální, která mluví jazyky všech národů. Z ní se později zrodí všechna další společenství v každé části světa, místní církve jsou všechny a vždycky uskutečněním jediné a jednotné Kristovy církve. Katolická církev proto není federací církví, ale jedinou skutečností: ontologická priorita patří univerzální církvi. Společenství, které by nebylo v tomto smyslu katolické, nebylo by ani církví.

(Úryvek z kázání Benedikta XVI., bazilika sv. Petra, Vatikán, 11. 5. 2008, radiovaticana.cz)