Jdi na obsah Jdi na menu

Události ve farnosti v roce 2020

5. 3. 2020

 

Kalendář je průběžně doplňován. Upřesnění času najdete v ohláškách příslušného týdne, kdy se událost koná.

 

Informace najdete s předstihem na stránkách farnosti a na vývěsce kostela sv. Norberta.

 

 

...

 

31. 12. 2020 (Čtvrtek) - Památka sv. Silvestra I., papeže

 

Poděkování Bohu na konci roku a prosba o požehnání do roku budoucího. Bohoslužba je omezena vládními opatřeními.

 

 

24. a 25. 12. 2020 (Čtvrtek a Pátek) - Slavnost Narození Páně

 

Vánoční bohoslužby najdete na stránkách zde: VÁNOCE 2020/21 v kostele sv. Norberta, Praha - Střešovice.

 

Letos jsou omezeny vládními opatřeními. 

 

 

6. 12. 2020 (Neděle) - Rozsvícení vánočního stromu na farní zahradě

 

Na 2. adventní neděli a zároveň v den památky sv. Mikuláše. Zveme rodiče a děti v 17.00. Vstup branou u křižovatky.

 

Děti (možná :-) najdou malé překvapení od sv. Mikuláše.

 

 

29. 11. 2020 (Neděle) - Jubileum 900 let od založení premonstrátského řádu

 

Ve Strahovském klášteře na 1. adventní neděli. V 10.00 slavnostní mše svatá. V přímém přenosu na TV Noe a na

 

YouTube.

 

 

29. 11. 2020 (Neděle) - 1. adventní neděle

 

Mše svatá u příležitosti začátku adventní doby s požehnáním adventních věnců, které si k liturgii můžete přinést. Počet

 

účastníků na bohoslužbě se řídí podle vyhlášených stupňů v době protipandemických opatření.

 

 

28. 11. 2020 (Sobota) - Otevření jubilea 900 let od založení premonstrátského řádu

 

Ve Strahovském klášteře v předvečer 1. adventní neděle. V 18.00 slavnostní nešpory;  žehnání nových zvonů pro

 

opatskou baziliku Nanebevzetí Panny Marie; otevření a vystavení ostatků sv. Norberta (+ 1134) k veřejné úctě během

 

celého jubilejního roku. Vše v přímém přenosu na TV Noe a na YouTube.

 

 

17. 11. 2020 (Úterý) - Připomeňme si sv. Martina

 

Jeho památka je 11. listopadu. Ve farnosti jsme připravili na volný den 17. listopadu pro děti připomínku sv. Martina - děti

 

které přinesou v rámci procházky se svými rodiči na faru v čase od 17.00 do 18.00 ukázat doma vyrobený lampion nebo

 

alespoň namalovaný obrázek sv. Martina, můžou se těšit na malou sladkou odměnu.

 

 

2. 11. 2020 (Pondělí) - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Dušičky)

 

Den, kdy pamatujeme na naše drahé zemřelé. Mše svatá vlivem aktuálních vládních opatření bez účasti lidu.

 

 

1. 11. 2020 (Neděle) - Slavnost Všech svatých

 

Radostná slavnost, kdy si připomínáme všechny naše bratry a sestry, kteří nás již předešli a patří ve věčnosti na Boží

 

tvář. Mše svatá vlivem aktuálních vládních opatření bez účasti lidu.

 

 

13. 9. 2020 (Neděle) - Biřmování ve farnosti

 

Při mši svaté v kostele sv. Norberta bude udělena svátost křesťanské dospělosti těm, kteří se připravovali

 

v uplynulém období. Z důvodu situace pandemie přesunuto z původního 24. května na neděli 13. září 2020.

 

 

6. 9. 2020 (Neděle) - Požehnání školních aktovek dětem

 

Při nedělní mši svaté v kostele sv. Norberta bude dětem požehnáno u příležitosti začínajícího nového školního roku.

 

 

15. 8. 2020 (Sobota) - Slavnost Panny Marie Nanebevzaté, patronky premonstrátského řádu

 

Mše svatá ze slavnosti. Po ní malé setkání na faře.

 

 

29. 6. 2020 (Pondělí) - Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla

 

Mše svatá ze slavnosti. Po ní malé setkání v areálu před kostelem.

 

 

14. 6. 2020 (Neděle) - Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně

 

Mše svatá ze slavnosti "Božího Těla" s eucharistickým požehnáním.

 

 

12. 6. 2020 (Pátek) - Noc kostelů

 

Další ročník akce v kostele sv. Norberta.

 

 

6. 6. 2020 (Sobota) - Svatý Norbert

 

Slavnost svatého Norberta (+ 1134), zakladatele premonstrátského řádu a arcibiskupa v Magdeburku. Poutní slavnost

 

patrona naší farnosti a patrocinium farního kostela.

 

 

12. 4. 2020 (Neděle) - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Velikonoční neděle - Hod Boží velikonoční. Nejdůležitější slavnost v církevním roce. Začátek velikonoční doby. Vlivem

 

aktuálních vládních opatření se koná bez účasti lidu.

 

 

 

11. 4. 2020 (Sobota) - Bílá sobota / Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

 

V tento den se neslaví mše svatá. Po západu Slunce již začíná Velikonoční vigilie. Vlivem aktuálních vládních opatření se

 

koná bez účasti lidu.

 

 

 

10. 4. 2020 (Pátek) - Velký pátek

 

Den přísného postu. V odpoledních hodinách se konají Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše

 

svatá. Věřící se v tento den modlí také Křížovou cestu. Vlivem aktuálních vládních opatření vše bez účasti lidu.

 

 

 

9. 4. 2020 (Čtvrtek) - Zelený čtvrtek

 

Dopolední mše svatá se svěcením olejů ("Missa chrismatis") letos není. Večerní mše svatá na památku Večeře Páně je

 

slavena vlivem aktuálních vládních opatření bez účasti lidu.

 

 

 

5. 4. 2020 (Neděle) - Květná neděle

 

"Pašijová" neděle. Mše svatá s požehnáním ratolestí a průvodem na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. 

 

Začátek Svatého týdne. Vlivem aktuálních vládních opatření se koná bez účasti lidu.

 

 

 

8. 3. 2020 (Neděle) - Udělování svátosti pomazání nemocných

 

Svátost udělována v postní době (letos na 2. neděli postní) při společném slavení farníkům vážně nemocným a seniorům

 

v pokročilém stáří. 

 

 

 

26. 2. 2020 (Středa) - Popelec 

 

Popeleční středa je dnem přísného postu. Při mši svaté se uděluje „popelec“ na znak pomíjivosti pozemského života a

 

kajícího smýšlení. Začátek postní doby. 

 

 

 

3. 2. 2020 (Pondělí) - Svatoblažejské požehnání

 

Při vzpomínce na sv. Blažeje, biskupa a mučedníka se v závěru mše svaté uděluje svatoblažejské požehnání. Ve farním

 

kostele sv. Norberta letos již v neděli 2. 2. 2020. 

 

 

 

2. 2. 2020 (Neděle) - Požehnání svící "hromniček"

 

Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který je lidově nazývaný "Hromnice".

 

 

 

12. 1. 2020 (Neděle) - Svátek Křtu Páně

 

Svátek připomínající Ježíšův křest od Jana Křtitele v řece Jordánu. Končí vánoční doba.

 

 

 

6. 1. 2020 (Pondělí) - Slavnost Zjevení Páně 

 

Slavnost nazývána lidově "Tří králové". Mše svatá s požehnáním vody, kadidla a křídy. Věřící si nechávají požehnávat

 

své příbytky a označují je zkratkou K+M+B (z latinského "Christus mansionem benedicat = Ať Bůh požehná tomuto

 

příbytku") společně s aktuálním letopočtem od narození Krista (letos 2020).

 

 

 

1. 1. 2020 (Středa) - Slavnost Matky Boží Panny Marie

 

První den kalendářního roku. Mše svatá mariánské slavnosti Panny Marie Bohorodičky.

 

 

 

 

Změna je vyhrazena.