Jdi na obsah Jdi na menu

Události ve farnosti v roce 2021

1. 1. 2021

Kalendář je průběžně doplňován. Upřesnění času najdete v ohláškách příslušného týdne, kdy se událost koná.

Informace najdete s předstihem na stránkách farnosti a na vývěsce kostela sv. Norberta.

...

31. 12. 2021 (Pátek) - Památka sv. Silvestra I., papeže

Poděkování Bohu na konci roku a prosba o požehnání do roku budoucího.

 

24. a 25. 12. 2021 (Pátek, Sobota) - Slavnost Narození Páně / 900 let od založení premonstrátského řádu

Vánoční bohoslužby ve farnosti budou upřesněny vzhledem k účasti na slavnostní vánoční bohoslužbě na Strahově

u příležitosti 900. narozenin premonstrátského řádu (1121 - 2021).  

 

 

5. 12. 2021 (Neděle) - Rozsvícení vánočního stromu na farní zahradě

Na 2. adventní neděli a v předvečer památky sv. Mikuláše. Zveme rodiče a děti. Vstup branou u křižovatky.

Děti (možná :-) najdou malé překvapení od sv. Mikuláše.

 

28. 11. 2021 (Neděle) - 1. adventní neděle

Mše svatá u příležitosti začátku adventní doby s požehnáním adventních věnců, které si k liturgii můžete přinést.

 

2. 11. 2021 (Úterý) - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Dušičky)

Den, kdy pamatujeme na naše drahé zemřelé.

 

1. 11. 2021 (Pondělí) - Slavnost Všech svatých

Radostná slavnost, kdy si připomínáme všechny naše bratry a sestry, kteří nás již předešli a patří ve věčnosti na Boží

tvář. 

 

26. 9. 2021 (Neděle) - První svaté přijímání dětí

Farní slavnost, při které děti, které se připravují v letošním roce, poprvé přistoupí k eucharistii. 

 

5. 9. 2021 (Neděle) - Farní kafe

Po nedělní mši svaté v kostele sv. Norberta malé ranní setkání na zahradě fary.

 

5. 9. 2021 (Neděle) - Požehnání školních aktovek dětem

Při nedělní mši svaté v kostele sv. Norberta bude dětem požehnáno u příležitosti začínajícího nového školního roku.

 

15. 8. 2021 (Neděle) - Slavnost Panny Marie Nanebevzaté, patronky premonstrátského řádu

Mše svatá mariánské slavnosti.

 

13. 6. 2021 Neděle - 130 let kostela sv. Norberta

Slavnost 130 let existence farního kostela sv. Norberta. Letos oslavíme společně výročí i patrona farnosti až

v neděli 13. června. 

 

6. 6. 2021 Neděle - Svatý Norbert

Slavnost svatého Norberta (+ 1134), zakladatele premonstrátského řádu a arcibiskupa v Magdeburku. Letošní poutní

slavnost je v roce 900. výročí založení premonstrátského řádu a bude se konat ve Strahovském klášteře. 

 

4. 4. 2021 Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční neděle - Hod Boží velikonoční. Nejdůležitější slavnost v církevním roce. Začátek velikonoční doby. 

Bohoslužba je omezena vládními opatřeními.

 

3. 4. 2021 Sobota - Bílá sobota / Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

V tento den se neslaví mše svatá. Po západu Slunce začíná Velikonoční vigilie. Bohoslužba bude pouze 

v přímém přenosu ze Strahovského kláštera na programu ČT3.

 

2. 4. 2021 Pátek - Velký pátek

Den přísného postu. V odpoledních hodinách se konají Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše

svatá. Věřící se v tento den obvykle modlí také Křížovou cestu. Bohoslužba je omezena vládními opatřeními.

 

1. 4. 2021 Čtvrtek - Zelený čtvrtek

Dopolední mše svatá se svěcením olejů ("Missa chrismatis") v katedrále. Večerní mše svatá na památku Večeře Páně ve

farním kostele. Bohoslužba je omezena vládními opatřeními.

 

28. 3. 2021 Neděle - Květná neděle

"Pašijová" neděle. Mše svatá s požehnáním ratolestí a průvodem na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. 

Začátek Svatého týdne. Bohoslužba je omezena vládními opatřeními.

 

Udělování svátosti pomazání nemocných

Zatím pouze individuálně, dle domluvy kdykoliv během roku. 

 

17. 2. 2021 Středa - Popelec 

Popeleční středa je dnem přísného postu. Při mši svaté se uděluje „popelec“ na znak pomíjivosti pozemského života a

kajícího smýšlení. V letošním roce je obřad se společnou výzvou "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" na

začátku a pak sypání popele na hlavu bez slov jednotlivcům. Začátek postní doby. 

 

7. 2. 2021 Neděle - Svatoblažejské požehnání

Při vzpomínce na sv. Blažeje, biskupa a mučedníka se v závěru mše svaté uděluje svatoblažejské požehnání. Ve farním

kostele sv. Norberta letos až v neděli 7. 2. 2021. Bohoslužba je omezena vládními opatřeními.

 

2. 2. 2021 Úterý - Požehnání svící "hromniček"

Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který je lidově nazývaný "Hromnice". Bohoslužba je omezena vládními opatřeními.

 

10. 1. 2021 Neděle - Svátek Křtu Páně

Svátek připomínající Ježíšův křest od Jana Křtitele v řece Jordánu. Končí vánoční doba. Bohoslužba je omezena

vládními opatřeními.

 

6. 1. 2021 Středa - Slavnost Zjevení Páně 

Slavnost nazývána lidově "Tří králové". Mše svatá s požehnáním vody, kadidla a křídy. Věřící si nechávají požehnávat

své příbytky a označují je zkratkou K+M+B (z latinského "Christus mansionem benedicat = Ať Bůh požehná tomuto

příbytku") společně s aktuálním letopočtem od narození Krista (letos 2021). Bohoslužba je omezena vládními opatřeními.

 

1. 1. 2021 Pátek - Slavnost Matky Boží Panny Marie

První den kalendářního roku. Mše svatá mariánské slavnosti Panny Marie Bohorodičky. Bohoslužba je omezena vládními

opatřeními.

 

(Změna je vyhrazena).