Jdi na obsah Jdi na menu

Události ve farnosti v roce 2022

2. 1. 2022

Kalendář je průběžně doplňován. Upřesnění času najdete v ohláškách příslušného týdne, kdy se událost koná.

Informace najdete s předstihem na stránkách farnosti a na vývěsce kostela sv. Norberta.

...

 

31. 12. 2022 (Sobota) - Památka sv. Silvestra I., papeže

Poděkování Bohu na konci roku a prosba o požehnání do roku budoucího.

 

24. a 25. 12. 2022 (Sobota, Neděle) - Slavnost Narození Páně

Vánoční bohoslužby ve farnosti 

 

6. 12. 2022 (Úterý) - Rozsvícení vánočního stromu na farní zahradě

Zveme rodiče a děti v 17:00. Vstup branou u křižovatky. Děti možná najdou malé překvapení od sv. Mikuláše :-).

 

27. 11. 2022 (Neděle) - 1. adventní neděle

Mše svatá u příležitosti začátku adventní doby s požehnáním adventních věnců, které si k liturgii můžete přinést.

 

6. 11. 2022 (Neděle) - Farní kafe

Po nedělní mši svaté na faře ranní farní kafe.

 

2. 11. 2022 (Středa) - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Lidově nazývána "Dušičky". Den, kdy pamatujeme na naše drahé zemřelé.

 

1. 11. 2022 (Úterý) - Slavnost Všech svatých

Radostná slavnost, kdy si připomínáme všechny naše bratry a sestry, kteří nás již předešli a patří ve věčnosti na Boží

tvář. 

 

2. 10. 2022 (Neděle) - Farní kafe

Po nedělní mši svaté na faře ranní farní kafe.

 

4. 9. 2022 (Neděle) - Farní kafe

Po nedělní mši svaté na faře ranní farní kafe.

 

4. 9. 2022 (Neděle) - Požehnání školních aktovek dětem

Při nedělní mši svaté v kostele sv. Norberta bude dětem požehnáno u příležitosti začínajícího nového školního roku.

 

15. 8. 2022 (Pondělí) - Slavnost Panny Marie Nanebevzaté

Mše svatá mariánské slavnosti. Panna Maria Nanebevzatá je také patronkou premonstrátského řádu.

 

29. 6. 2022 (Středa) - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Mše svatá v kostele sv. Norberta.

 

27. 6. 2022 (Pondělí) - Opékání buřtů pro děti

Na farní zahradě setkání s opékáním pro děti navštěvující výuku náboženství, jejich sourozence a rodiče.

 

16. 6. 2022 (Čtvrtek) - Slavnost Těla a Krve Páně v katedrále

Slavnost "Božího Těla" se pro pražské farnosti koná v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mše svatá je v 17:00 a

po ní následuje eucharistické procesí.

 

12. 6. 2022 (Neděle) - První svaté přijímání dětí

V tento děn děti přijmou poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Předtím také poprvé přistoupí k svátosti smíření. Mše svatá je

částečně v italském a částečně v českém jazyce.

 

10. 6. 2022 (Pátek) - Noc kostelů

Příležitost navštívit kostel v rámci akce s církevním přesahem a v netradiční době.

 

6. 6. 2022 (Pondělí) - Svatý Norbert

Poutní mše svatá ze slavnosti svatého Norberta (+ 1134), patrona naší farnosti, farního kostela, zakladatele

premonstrátského řádu a arcibiskupa v Magdeburku. 

 

5. 6. 2022 (Neděle) - Farní den

Příležitost k neformálnímu setkání pro farníky (starší, mladší i děti) v areálu fary. 

 

5. 6. 2022 (Neděle) - Slavnost Seslání Ducha Svatého

Letnice. Této slavnosti se někdy říká, že jsou to "narozeniny" církve. Končí velikonoční doba.

 

23. 5. 2022 (Pondělí) - Koncert pro Nadaci sester Boromejek

V pondělní květnový večer v 18:30 v kostele sv. Norberta. Zazpívá ženský pěvecký sbor Nashira.

 

14. 5. 2022 (Sobota) - Poutní mše svatá v Hájku

Pozvání pro farníky k pouti do Hájku u Unhoště. Mše svatá v 11:00 se strahovským opatem Danielem. Více na stránkách

farnosti.

 

1. 5. 2022 (Neděle) - Farní kafe

Po nedělní mši svaté malé ranní setkání na faře.

 

17. 4. 2022 (Neděle) - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční neděle - Hod Boží velikonoční.

 

16. 4. 2022 (Sobota) - Bílá sobota / Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

V tento den se neslaví mše svatá. Po západu Slunce začíná Velikonoční vigilie. Začátek velikonoční doby.

 

15. 4. 2022 (Pátek) - Velký pátek

Den přísného postu. V odpoledních hodinách se konají Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše

svatá.

 

14. 4. 2022 (Čtvrtek) - Zelený čtvrtek

Dopolední mše svatá se svěcením olejů ("Missa chrismatis") v katedrále. Večerní mše svatá na památku Večeře Páně ve

farním kostele.

 

10. 4. 2022 (Neděle) - Květná neděle

"Pašijová" neděle. Mše svatá s požehnáním ratolestí a průvodem na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. 

Začátek Svatého týdne.

 

3. 4. 2022 (Neděle) - Farní kafe

Po nedělní mši svaté malé ranní setkání na faře.

 

Udělování svátosti pomazání nemocných

Zatím pouze individuálně, dle domluvy kdykoliv během roku. 

 

2. 3. 2022 (Středa) - Popelec 

Popeleční středa je dnem přísného postu. Při mši svaté se uděluje „popelec“ na znak pomíjivosti pozemského života a

kajícího smýšlení. Začátek postní doby. 

 

3. 2. 2022 (Čtvrtek) - Svatoblažejské požehnání

Při vzpomínce na sv. Blažeje, biskupa a mučedníka se v závěru mše svaté uděluje svatoblažejské požehnání.

 

2. 2. 2022 (Středa) - Požehnání svící "hromniček"

Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který je lidově nazývaný "Hromnice".

 

9. 1. 2022 (Neděle) - Svátek Křtu Páně

Svátek připomínající Ježíšův křest od Jana Křtitele v řece Jordánu. Končí vánoční doba. 

 

6. 1. 2022 (Čtvrtek) - Slavnost Zjevení Páně 

Slavnost nazývána lidově "Tří králové". Mše svatá s požehnáním vody, kadidla a křídy. Věřící si nechávají požehnávat

své příbytky a označují je zkratkou latinského "Christus mansionem benedicat = Ať Bůh požehná tomuto

příbytku" společně s aktuálním letopočtem od narození Krista. Požehnání vody, kadidla a

křídy se koná v neděli 9. 1.

 

1. 1. 2022 (Sobota) - Slavnost Matky Boží Panny Marie

První den kalendářního roku. Mše svatá mariánské slavnosti Panny Marie Bohorodičky. 

 

(Změna je vyhrazena).