Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k 3. neděli postní

7. 3. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle 7.3.

Třetí neděle postní B

8.30

farní kostel sv. Norberta: na poděkování za dar života 

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí 8.3.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý 9.3.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa 10.3.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek 11.3.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

15.30

** kaple Milosrdného Samaritána

Pátek 12.3.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

17.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelého manžela, jeho rodiče a zemřelého bratra

Sobota 13.3.

  8.00

kaple Panny Marie Andělské: se společnou modlitbou Ranních chval

Neděle 14.3. 

Čtvrtá neděle postní B 8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelou rodinu Hartlovu a zemřelou Věrušku Jiránkovou

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Mše svaté na Petynce jsou zatím bez možnosti účasti veřejnosti z důvodu vládních opatření pro sociální zařízení.

** Konání mše svaté v ÚVN Praha (pavilon B, přízemí) je dle informací na vývěsce před nemocniční kaplí.

 

Farní ohlášky:

Pro účast na mši svaté v kostele sv. Norberta je nyní nutné se předem přihlašovat. Bližší informace najdete na vývěsce a na stránkách farnosti zde: Rezervace účasti na mši svaté. Přihlašovat se nemusí ti, kteří mají zapsaný úmysl, na který je mše svatá sloužena ani asistence. Při vstupu do kostela používejte dezinfekci na ruce, dodržujte překrytí dýchacích cest a rozestupy. Starším, chronicky nemocným a všem, kdo mají jakékoliv obavy, doporučujeme za současné situace zůstat doma a být na mši svaté účastni přes média.

Příští neděli 14. 3. je celodiecézní sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

Podpořit farnost a kostel lze kdykoliv darem na farní účet. Děkujeme.