Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k 4. neděli postní

13. 3. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle 14.3.

Čtvrtá neděle postní B

8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelou rodinu Hartlovu a zemřelou Věrušku Jiránkovou 

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí 15.3.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý 16.3.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa 17.3.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek 18.3.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

15.30

** kaple Milosrdného Samaritána

Pátek 19.3.

Slavnost sv. Josefa 7.15

kaple Panny Marie Andělské

17.30

farní kostel sv. Norberta: za dar Ducha Svatého a za dar víry pro děti a jejich rodiny

Sobota 20.3.

  8.00

kaple Panny Marie Andělské: se společnou modlitbou Ranních chval

Neděle 21.3. 

Pátá neděle postní B 8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelou Marii Polanskou

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Mše svaté na Petynce jsou zatím bez možnosti účasti veřejnosti z důvodu vládních opatření pro sociální zařízení.

** Konání mše svaté v ÚVN Praha (pavilon B, přízemí) je dle informací na vývěsce před nemocniční kaplí.

 

Farní ohlášky:

Pro účast na mši svaté v kostele sv. Norberta je nutné se předem přihlašovat. Bližší informace najdete na vývěsce a na stránkách farnosti: Rezervace účasti na mši svaté

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta bývá obvykle půlhodiny přede mší svatou.

V tomto týdnu máme slavnost sv. Josefa. Můžete si k slavnosti přečíst apoštolský list papeže Františka o svatém Josefovi “Patris corde - Otcovským srdcem“. Najdete jej česky například v odkazu: Patris corde (VaticanNews). 

V našem klášteře se zatím konají bohoslužby s účastí možnou pouze online: Klášter premonstrátů na Strahově (YouTube). Můžete se touto formou s námi účastnit i každodenních nešpor a modlitby k Božímu milosrdenství a růžence. Od 17. 3. bude možnost online biblické hodiny se začátkem v 19.00. Pokud by měl někdo zájem, je nutné se přihlásit a obdržíte informace k připojení (gorazd@centrum.cz).

Na 4. postní neděli 14. 3. vás zveme v 19.30 na nešpory "Mysterium passionis" s obrazovou meditací a varhanními improvizacemi (obraz: "Nesení kříže", antverpský mistr, poč. 16. stol.; rozjímání: strahovský opat Daniel). Vše na Klášter premonstrátů na Strahově (YouTube).