Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 1. 5. 2022

3. 5. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

1.5.

3. neděle velikonoční C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za živé i zemřelé členy rodiny

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

2.5.

Svátek Přenesení ostatků sv. Norberta

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

3.5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba mladšího, apoštolů 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

4.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

5.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

6.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro domov Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za potřebné milosti pro celou rodinu

Sobota

7.5.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

8.5.

4. neděle velikonoční C - neděle Dobrého pastýře 8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelé rodiče a bratra

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

 Dnes 1. 5. se po mši svaté koná na zahradě u fary ranní farní kafe. Srdečně zveme.

V sakristii je možné si kdykoliv po mši svaté nechat zapsat úmysly mší svatých, je tam hodně volných termínů na květen i červen (pátky a neděle).

V měsíci květnu se věřící přede mší svatou modlí litanie k Panně Marii.

V pondělí 2. 5. je v premonstrátském řádu svátek Přenesení ostatků sv. Norberta (z Magdeburku do Prahy, r. 1627). Mše svaté ve Strahovském klášteře jsou v 10:00 a v 18:00. Jste srdečně zváni.

Od 2. do 8. 5. je v církvi týden modliteb za duchovní povolání, který končí příští nedělí Dobrého pastýře. Modleme se za nové kněze a zasvěcené osoby i z naší farnosti!

V sobotu 14. 5. bude možnost účastnit se poutní mše svaté v Hájku u Unhoště se strahovským opatem Danielem, která se koná v 11:00. Informace najdete podrobněji na vývěsce v předsíni, na stránkách farnosti nebo u pana Víta Ossendorfa, kterému díky za organizaci. Program poutí v Hájku během roku najdete také na vývěsce.

Informace pro ty, kdo by chtěli uzavřít manželství (nejenom) v naší farnosti – je možné se již přihlásit do letního kurzu přípravy na manželství, který bude probíhat od 19. 7. do 9. 8. 2022. Další, podzimní kurz, se bude konat od 11. 10. do 29. 11. 2022. Informace a možnost přihlášení najdete na stránkách Arcibiskupství pražského.

 Pokud byste někdy chtěli nebo potřebovali ubytovat své hosty v Praze, můžete využít například "Hotel Questenberg" (ulice Úvoz 15), který je součástí naší strahovské kanonie. Informace najdete v kostele i na stránkách Hotel Questenberg.