Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 10. 12. 2023

5. 12. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Ne

10.12.

2. neděle adventní B

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání pro sestru s rodinou

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Po

11.12.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Út

12.12.

Panny Marie Guadalupské 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

St

13.12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čt

14.12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

15.12.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého Stanislava Svobodu a duše v očistci

So

16.12.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Ne

17.12.

3. neděle adventní B

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodiny Smrčkovu a Pultrovu 

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Při nedělních adventních bohoslužbách zveme děti k průvodu s lucerničkami. Rodiče mohou s dětmi a rozsvícenými lucerničkami/světýlky před začátkem mše svaté počkat pod kůrem v zadní části kostela a kněz s ministranty v úvodním vstupu přijde pro děti a společně budeme kráčet k oltáři.

Dnešní neděli 10. 12. od 14.00 do 17.00 je na faře další deskohraní pro děti.

Příští neděli 17. 12. od 17 do 17.45 bude na faře setkání pro ministranty/ky. - Po setkání, tzn. od 18.00 do 18.30 bude na faře příležitost ke svátosti smíření pro děti před Vánocemi. Pokud několik rodičů bude mít čas hlídat ostatní děti během udělování svátosti smíření, bude to fajn.

Vánoční bohoslužby ve farnosti a další související informace najdete na vývěskách a na stránkách farnosti: Vánoce 2023/24 ve farnosti

Příprava farního kostela sv. Norberta před slavením Vánoc (instalování vánočních stromů, stavba betléma, úklid kostela, atd.) proběhne v pondělí 18. 12. od 16.00. Děkujeme za pomoc.

Betlémské světlo bude možnost si vyzvednout v kostele sv. Norberta po mši svaté v pátek 22. 12. v čase od 18.15 do 19.30. Přineste si s sebou lucerničky.

Letošní Vánoce si připomeneme 800 let prvních jesliček, které postavil v italském Grecciu sv. František z Assisi v roce 1223. K tomuto výročí vydala Apoštolská penitenciárie dekret, týkající se zbožné návštěvy jesliček u všech kostelů františkánské rodiny ve světě. V naší farnosti máme františkánský kostel – kapli Panny Marie Andělské. Navštívit jesličky a pomodlit se tam je možné v době od 8. 12. 2023 do 2. 2. 2024 denně. Podrobnější informace a pozvání od sester františkánek najdete na vývěsce v předsíni kostela a na stránkách farnosti: Pozvání k návštěvě betléma u Panny Marie Andělské


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.