Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 17. 3. 2024

5. 3. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 17. 3.   5. NEDĚLE POSTNÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PONDĚLÍ 18. 3.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ÚTERÝ 19. 3.  SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 20. 3.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ČTVRTEK 21. 3. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

15.00 - kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN)

PÁTEK 22. 3.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

cca 17.00 - kostel sv. Norberta - modlitba Křížové cesty

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za dar víry pro rodinu dcery a za dobrý výsledek její operace 

SOBOTA 23. 3.

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

NEDĚLE 24. 3.   KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zdraví a Boží pomoc pro Ludmilu Viktorovou

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnešní neděli 17. 3. od 17.00 do 17.45 je na faře ministrantská schůzka.

V pondělí 18. 3. je v 19.00 na faře setkání Pastorační rady.

V pátek 22. 3. po 17.00 (před večerní mší svatou) je Křížová cesta a také příležitost ke svátosti smíření. Příležitost ke svátosti smíření je i před nedělní mší svatou.

V sobotu 23. 3. od 9.00 uklízíme kostel sv. Norberta před velikonočními svátky - děkujeme za účast a pomoc.

Příští neděli 24. 3. je Květná (pašijová) neděle. Mše svatá v kostele sv. Norberta začíná (za hezkého počasí) venku před kostelem požehnáním ratolestí a průvodem. Přineste si s sebou k liturgii ratolesti (kočičky, zlatý déšť, atd). - Odpoledne od 14.00 je na faře deskohraní pro děti.

Prosíme, zapište se na hlídání kostela na Zelený čtvrtek (bdění v Getsemanské zahradě) a na Velký pátek (bdění u Božího hrobu), aby mohl být k adoraci otevřen. Rozpis je na stolku za lavicemi.

Úmysly mší svatých si můžete nechat zapsat před a po bohoslužbách v sakristii kostela sv. Norberta.

Bohoslužby ve farnosti ve Svatém týdnu a na Velikonoce najdete na vývěsce a na stránkách farnosti. V kostele sv. Norberta:

  • Zelený čtvrtek 28. 3. v 17.30 (schůzka s ministranty v 17.00 v sakristii)
  • Velký pátek 29. 3. v 15.00 (schůzka s ministranty v 14.30 v sakristii)
  • Bílá sobota 30. 3. Velikonoční vigilie v 20.00 (schůzka s ministranty v 11.00 v sakristii)

Před obřady Svatého týdne (viz výše) se v kostele již nezpovídá – příprava na liturgii s ministranty. Využijte příležitostí dříve (např. v pátek 22. 3. a v neděli 24. 3. před bohoslužbami).


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem. Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).

Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary, číslo účtu farnosti: 2830390369 / 0800.