Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 2. 4. 2023

31. 3. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

2.4.

Květná (pašijová) neděle

8.30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10.45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

3.4.

Pondělí ve Svatém týdnu

7.15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

4.4.

Úterý ve Svatém týdnu 7.15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

5.4.

Středa ve Svatém týdnu

7.15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

6.4.

Zelený čtvrtek

17.00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá na památku večeře Páně

17.30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá na památku večeře Páně

do 20.30

farní kostel sv. Norberta: příležitost k bdění "Getsemanské zahradě"

Pátek

7.4.

Velký pátek

den přísného postu

15.00

kaple Panny Marie Andělské: obřady na památku umučení Páně

15.00

farní kostel sv. Norberta: obřady na památku umučeníé Páně

do 18.30

farní kostel sv. Norberta: příležitost k modlitbě u "Božího hrobu"

Sobota

8.4.

Bílá sobota

Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně

19.00

kaple Panny Marie Andělské: Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně

19.45

farní kostel sv. Norberta: Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Neděle

9.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10.45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

10.4.

Velikonoční pondělí 8.00 kaple Panny Marie Andělské: mše svatá
8.30 farní kostel sv. Norberta: mše svatá za synovce a neteř

 

Farní ohlášky:

V neděli 2. 4. je poslední možnost napsat kandidáty (i sebe) do pastorační rady. Info na stránkách zde a na vývěsce.

Na Květnou neděli po mši svaté je na faře příležitost k setkání u ranního farního kafe.

Díky zúčastněným za včerejší úklid kostela před Velikonocemi. Díky za pokrytí hlídání kostela na Zelený čtvrtek a Velký pátek.

Na Velký pátek při obřadech bude možné přispět do sbírky na Svatou zemi, do označené kasičky u oltáře. Večer ve 21.00 je možné se připojit ke Křížové cestě na Petříně, sraz je u prvního zastavení.

Schůzky s ministranty k velikonoční liturgii by byly – na Zelený čtvrtek v 17.00 v sakristii (přede mší svatou), na Velký pátek v 14.30 v sakristii (před obřady) a na Bílou sobotu v 11.00 v sakristii (k velikonoční vigilii). Prosíme ministranty a ministrantky o účast, abychom si liturgii krátce prošli. Díky.

Společně s farností Strahov plánujeme letecký poutní zájezd do Svaté země (asi 6. - 13. 11. 2023). Podrobnosti budou ohlášeny na stránkách farnosti. Přihlásit se pak bude nutné přímo cestovní kanceláři (do naplnění kapacity poutního zájezdu).

Setkání pro seniory bude ve velikonočním oktávu příští čtvrtek 13. 4. v obvyklém čase na faře.

 


Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Je tak možnost se zastavit na malou chvíli k modlitbě nebo jen ke ztišení.