Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 7. 5. 2023

8. 5. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

7.5.

5. neděle velikonoční A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za přátele Giuseppe, Giuliana, Florinda, Nineta, Isa, Victoria

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

8.5.

Panny Marie, prostřednice všech milostí

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

9.5.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

10.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

11.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

12.5.

Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za pokoj a požehnání

Sobota

13.5.

Panny Marie Fatimské

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

14.5.

6. neděle velikonoční A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

V neděli 7. 5. po mši svaté je na faře Farní kafe. Díky za přípravu, průběh i úklid.

V pátek 12. 5. není náboženství pro děti (ředitelské volno na ZŠ Norbertov).

V sobotu 13. 5. se koná pouť v Hájku u Unhoště. Program na vývěsce v předsíni, stránkách zde a u pana Víta Ossendorfa, kterému díky za organizaci.

V sobotu 13. 5. pořádá Nadace sester boromejek přednášku “Dnešní Ukrajina a cesty pomoci“ o situaci na východní Ukrajině pohledem těch, kdo zajišťují humanitární pomoc. Uskuteční se v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Vinohradech, více na vývěsce v předsíni a stránkách nadace zde.

Setkání Ekonomické rady farnosti bude v pondělí 15. 5. v 19.00 na faře.

Setkání Pastorační rady farnosti bude v pondělí 22. 5. v 19.00 na faře. Na setkání jsou vítáni i další farníci, kteří by chtěli pomoct s organizací či programem Farního dne.

Na vnitřní vývěsce jsou informace k volbě Pastorační rady, která proběhne v neděli 28. 5. při bohoslužbách. Více informací si, prosím, přečtěte na zmíněné vývěsce před nebo po bohoslužbách.

V pondělí 29. 5. se v kostele sv. Norberta uskuteční benefiční koncert pro Nadaci sester boromejek. Informace budou upřesněny.

V pátek 2. 6. bude poslední náboženství pro děti s vysvědčením.

V pátek 2. 6. se koná akce “Noc kostelů“, bližší informace na stránkách akce zde a u paní Markéty Čábelové, které díky za organizaci.

V neděli 4. 6. si připomeneme patrona farnosti sv. Norberta z Xantenpři mši svaté v 8.30. Na zahradě u fary se bude konat “Farní den", informace budou ještě upřesněny. 

V úterý 6. 6. bude večer v 18.00 mše svatá v klášterní bazilice na Strahově, kdy arcibiskup pražský Jan Graubner uvede iniciativu “Eucharistická hodina“. Jste srdečně zváni. (Mše svatá u nás v kostele večer nebude).

Setkání seniorů ve čtvrtek 8. 6. na faře bude se sestrou Virginií a Zdislavou na téma Služebnice Boží sestra Eliška Pretschnerová.

Na vnitřní vývěsce v kostele a stránkách zde jsou informace k poutnímu zájezdu do Svaté země (6. 13. 11. 2023). Přihlašuje se přímo cestovní agentuře, od které každý obdrží všechny další informace.


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.