Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli Zmrtvýchvstání Páně

4. 4. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

4.4.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelého Zdeňka Krause a jeho rodinu 

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

5.4.

Pondělí ve velikonočním oktávu 8.00

kaple Panny Marie Andělské

8.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

Úterý

6.4.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

7.4.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

8.4.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

15.30

** kaple Milosrdného Samaritána

Pátek

9.4.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

17.30

farní kostel sv. Norberta: za duše v očistci

Sobota

10.4.

  8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

11.4. 

2. neděle velikonoční B - neděle Božího milosrdenství 8.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Mše svaté na Petynce jsou zatím bez možnosti účasti veřejnosti z důvodu vládních opatření pro sociální zařízení.

** Konání mše svaté v ÚVN Praha (pavilon B, přízemí) je dle informací na vývěsce před nemocniční kaplí.

 

Farní ohlášky:

Pro účast na bohoslužbě v kostele sv. Norberta se předem přihlašuje, informace a kontakty k přihlášení jsou na vývěsce v předsíni kostela a na stránkách farnosti: Rezervace účasti na mši svaté.

Na Velikonoční neděli je zvykem žehnat pokrmy. Ze stolku si můžete vzít domů modlitbu žehnání pokrmů v rodinách.

Velikonoční požehnání Urbi et Orbi můžete sledovat živě ve 12.00 na ČT2 a TV Noe.

Na Velikonoční pondělí je mše svatá v 8.30, svaté přijímání pro ty, kteří na liturgii nejsou pak v 9.15.

Velké poděkování m, kdo přispěli společnými silami k letošním velikonočním svátkům – za službu kostelnic, úklid kostela, květinovou výzdobu, aranžování Getsemanské zahrady a Božího hrobu, asistenci při liturgii, doprovod liturgie zpěvem, za krásný přednes pašijí na Květnou neděli a Velký pátek, varhanní doprovod, za práci s evidencí účastníků na mši svatou a hlídání u vchodu, službu zvoníků a další pomoc ve farnosti.

Předsíň kostela bývá přes den otevřena k individuální modlitbě.

Prosba k přijímajícím do úst: z hygienických důvodů a ohleduplnosti vůči ostatním v době pandemie choďte k svatému přijímání až jako poslední. Díky.

Příležitost k svátosti smíření je půlhodiny přede mší svatou.

Požehnané Velikonoce!