Jdi na obsah Jdi na menu

Svatý týden a Velikonoce

27. 3. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

28.3.

Květná neděle / mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma

8.30

farní kostel sv. Norberta: za živou i zemřelou rodinu Korčovu a Kadlčíkovu

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

29.3.

Pondělí Svatého týdne 8.00

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

30.3.

Úterý Svatého týdne 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

31.3.

Středa Svatého týdne 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

1.4.

Zelený čtvrtek / mše svatá na památku Večeře Páně 17.00

kaple Panny Marie Andělské

17.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

Pátek

2.4.

Velký pátek / obřady na památku Umučení Páně / den postu 15.00

kaple Panny Marie Andělské

15.00

farní kostel sv. Norberta: obřady Umučení Páně

Sobota

3.4.

Bílá sobota

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

20.00

kaple Panny Marie Andělské

Velikonoční vigilie živě od 20.05 na ČT3 ze Strahova

Neděle

4.4. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelého Zdeňka Krause a jeho rodinu

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

5.4. 

Pondělí velikonoční

8.00

kaple Panny Marie Andělské
8.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

Mše svaté na Petynce jsou zatím bez možnosti účasti veřejnosti z důvodu vládních opatření pro sociální zařízení.

 

Farní ohlášky:

Pro účast na bohoslužbě v kostele sv. Norberta je nutné se předem přihlásit, informace (kontakty) k přihlášení jsou na vývěsce v předsíni kostela a na stránkách farnosti: Rezervace účasti na mši svaté. Účast je možná pouze do naplnění možného počtu účastníků.

Pořad bohoslužeb za současné situace bude o svátcích jinak než za normálního stavu. Ve farnosti budou s omezením počtu účastníků v kostele sv. Norberta: na Zelený čtvrtek v 17.30, na Velký pátek v 15.00, na Velikonoční neděli v 8.30 a na Velikonoční pondělí v 8.30. - K prožití Velikonoční vigilie se křtem katechumenů na Bílou sobotu pak všechny zveme s komunitou bratří Strahovského kláštera od 20.05 živě na programu ČT3.

Missa chrismatis“ v katedrále bude na Zelený čtvrtek dopoledne v 9.30 s omezeným počtem účastníků, informace najdete na stránkách arcibiskupství. - Krátká setkání k liturgii s ministranty by byla v jednotlivé dny půlhodiny před bohoslužbou v sakristii. - Velký pátek je dnem postu; modlitbu Křížové cesty doporučujeme za současné situace jako soukromou pobožnost. - Velikonoční vigilie bude živě přenášena rovněž z katedrály od 20.30 na TV Noe+ a katedrala.tv.

Věřící, kteří se neúčastní bohoslužeb v kostele (např. z důvodu naplnění kapacity nebo obav o zdraví) ať jsou účastni prostřednictvím médií. Bohoslužby od Zeleného čtvrtku až Velikonoční neděle budou přenášeny ze Strahova přes YouTube “Klášter premonstrátů na Strahově“ a z katedrály přes katedrala.tv a TV Noe+.

Svaté přijímání pro ty, kteří nebudou na liturgii bude podáváno v kostele sv. Norberta: na Zelený čtvrtek v 18.30, na Velký pátek v 16.00, na Velikonoční neděli v 9.30 a na Velikonoční pondělí v 9.15.

Předsíň kostela je i o svátcích přes den otevřena k individuální modlitbě před Nejsvětější Svátostí. Z předsíně bude letos během dne viditelná Getsemanská zahrada a „Boží hrob“.

Velikonoční požehnání městu Římu a celému světu (Urbi et Orbi) o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v neděli 4. 4. bude ve 12.00 živě na programu ČT2 nebo TV Noe.

Informace o velikonočních bohoslužbách ve Strahovském klášteře najdete na www.farnoststrahov.cz, svaté přijímání v neděli je v bazilice podáváno v 9.00, v 11.30 a v 18.30.